Kötü Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kötü Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?
  • Kötü Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

  • Mart 5, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kötü Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde kiracının önemli yükümlülüklerinden birisi de saygı yükümlülüğüdür. Kiracının komşuluk ilişkilerinde dikkatli olma hususu da kiracının borcu olarak düzenlenmiştir. Kiracı, kiralanan çevrede komşularına ve ev sahibine karşı saygı gösterme borcu altındadır.

Yargıtay içtihatları uyarınca da kiracının kiralananda huzursuzluk çıkarması, komşuluk kurallarına uymaması, kiraya verene hakaret etmesi, komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarması, apartmanda bulunanların huzurunu bozması gibi eylemler komşuluk hukukuna aykırı hareket olarak sayılmıştır.

Türk Borçlar Kanunumuzda da kiracının komşulara saygı gösterme borcu altında olduğu düzenlenmiş olup, Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesi hükmüne göre kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Aksi halde kira sözleşmesinin feshi ve kiracının tahliyesi gündeme gelecektir.

Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir.

Ancak kiracının, kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Saygısızlık oluşturan söz ve hareketlerim kasıtlı yapılması ve çekilmez haline gelmesi gerekir. Dolayısıyla kiracının apartman sakinlerine karşı eylemleri çekilmezlik boyutuna ulaştıysa ihtar gönderilmeden kira sözleşmesi feshedilecek ve kiracı evden tahliye edilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş