Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ?
  • Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ?

  • Mayıs 17, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ?

Kat mülkiyeti hukukunda apartman ve sitelerde bağımsız bölümler haricinde tüm kat maliklerinin kullanımına ayrılan ortak alanlar vardır. Bu ortak alanlar üzerinde her bir kat maliki eşit kullanım hakkına sahiptir. Birçok apartman ve sitelerde gelir elde etme amaçlı bodrum, sığınaklar gibi ortak alanların kiraya verildiğini görüyoruz. Peki bu kiralamalar hukuka uygun mudur?

Ortak Alanlar Nelerdir?

Apartman ve sitelerde ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

*Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

* Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

* Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Bodrum da ortak alanlardan sayılmış olup, tüm kat malikleri ana taşınmazın bodrumundan yararlanma buraya girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir.

Bodrum, Kiraya Verilebilir Mi?

Kat Mülkiyeti Yasasının 16. maddesi hükmüne göre, kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olup, kat maliklerinden her birisi bu yerlerde arsa payıyla oranlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Yasaya göre ortak alanların tüm kat maliklerinin ortak malı olduğu ve amaçları çerçevesinde kullanılması gerektiği kabul edilmiş, ortak alanlar kural olarak kiraya verilemez.

 Bodrum, ortak kullanım alanlarından olup,kat maliklerinden biri tarafından kiraya verilmesi mümkün değildir. 

Ortak alanların kural olarak kiralanamayacağı kabul edilmiş olmasına rağmen ana yapının ortak yerleri ancak tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları karar üzerine kiraya verilebilir. Ortak alanların kiralanması için tüm kat maliklerinin rızası şart olup, karar alınmadan kiralama yapıldıysa her bir kat maliki dava açarak müdahalenin meni ve bodrumun boşaltılmasını isteme hakkı vardır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş