Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir?
  • Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir?

  • Mayıs 18, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde kiracının önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma borcudur. Bunun aksine davranış kiracının tazmin sorumluluğunu doğuracaktır.

6098 sayılı TBK’nun 316/1 maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı özenle kullanmak ve aynı kanunun 344. Maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğünün ihlali halinde kiraya veren; bu yüzden uğradığı zararı kiracıdan isteyebilir. Buna uygulamada ‘‘Hor Kullanma Tazminatı’’denilir. Hor kullanma tazminatı için dava açılması şarttır.

Hor Kullanma Tazminatı Nasıl Alınır?
Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve tahliye anında kiralananı nasıl almış ise o şekilde teslimle yükümlüdür.
Kiracının kiralanana kasıtlı olarak zarar vermesi ve aldığı gibi teslim etmemesinden doğan hallerde kiracı zarardan sorumlu olacaktır.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki kiracı, kiralananın sözleşmeye uygun kullanılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir. O nedenledir ki kiralanandaki hasar ve bozukluğun kötü kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti gerekir.  Bunun için mahkeme aracılığıyla delil tespiti yapılması gerekmektedir. Kiralananda hor kullanmaktan kaynaklı bir hasar meydana gelmiş ise bu hasarın ne kadar süre içerisinde ve ne bedelle giderilebileceği tespit edilerek bu bedelinde hüküm altına alınması şarttır.

Kiracıya Bildirim Zorunlu Mudur?

Kiralanın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme başlık TBK’nın 335. maddesinde; ‘‘Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmaz ise kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracını sorumluluğu devam eder. Kiraya veren bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.’’ Hükmü yer almaktadır. Buna göre kiraya veren, kiralananı teslim tarihinden hemen sonra kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmaz ise, kiracı hor kullanma tazminatı ödemekten kurtulur.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş