Tente Nasıl Kaldırılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tente Nasıl Kaldırılır?
  • Tente Nasıl Kaldırılır?

  • Mayıs 8, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tente Nasıl Kaldırılır?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de balkonlara monte edilen tentelerdir. Tenteler, diğer kat maliklerinin haklarını manzara hakkını ihlal ettiğini, binanın dış görüntüsünü ve statik yapısını bozduğu, gerekçesiyle apartman sakinleri arasında şikayetlere neden oluyor. Güneşten, rüzgârdan korunmak için balkonun üzerine kurulan tenteler için ne yapılmalıdır?

Balkona monteli, açılır kapanır tentenin, diğer kat maliklerinin manzarasını etkileyecek bir yapı niteliğinde olmaması gerekir

Tente, diğer bağımsız bölümlerin manzara ve görüşünü kapatamaz, kat maliklerine rahatsızlık veremez. Tentenin diğer kat maliklerine zarar vermeyecek, Yargıtay’ın belirttiği gibi diğer bağımsız bölümlerin dağ, orman, deniz vb. gibi özel bir manzarasını kapatmayacak tarzda yapılmalıdır. Aksi halde her bir kat maliki manzara hakkı ihlali nedeniyle dava açabilir.

Tente Kararı Nasıl Alınır?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 1. fıkrasında, kat malikleri ana taşınmazın bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğu; 2. fıkrasında ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmıştır.

Yasal düzenlemeye göre usule uygun karar alınmadan monte edilen kapatma (pergola, tente gölgelik vb) işlemleri Kat Mülkiyetine Kanuna aykırılık oluşturur. Buna karşı her kat maliki hukuki yollara başvurabilmektedir.

KMK’nın 19. maddesi gereğince ortak yerlerin başka bir amaçla kullanılamayacağını belirterek ortak alanlara yapılan haksız müdahaleler nedeniyle her bir kat maliki tentenin kaldırılması ve eski hale getirilmesi davası açabilir. Bu dava 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğinden taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş