İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?
  • İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?

  • Mayıs 15, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunların en başında gürültü gelmektedir Özellikle son dönemlerde kentlerin gelişimine bağlı olarak artış gösteren, iş yerlerine günlük hayatta pek çok alanda karşılaşılmaktadır. Bu alanlardan birisi de apartmanlardır. Apartmanlara açılan iş merkezleri, ticari faaliyetlerinin yanında gürültüye de sebebiyet veriyor. Apartmanın altındaki gürültü yayan işyerleri apartman sakinleri arasında şikayetlere neden olmaktadır.Peki, bu durum karşısında ne yapılabilir? 

İşyeri nitelikli bağımsız bölümlerde sürdürülen faaliyet nedeniyle işyeri sahibinin, gürültü gibi rahatsız edici durumların diğer kat maliklerine ulaşmasını önleyici tedbirleri alması, eğer bir tedbir alınamıyorsa işyeri faaliyetlerine son vermesi gerekmektedir.

Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için kuralları düzenleyen kanun kat mülkiyeti kanunudur. Kat mülkiyeti kanunu apartman sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükunet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.

İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?

İşyerleri, işletme faaliyetini sürdürürken komşularını rahatsız edecek ölçüde gürültü yapmamalıdır. Apartmanda kat maliki ve kiracıların, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerinden tahammül sınırlarını aşmayan gürültüye karşılıklı olarak katlanmaları gerekir. Ancak öncelikle gürültünün tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı ve gürültünün makul düzeyde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Makul sınırları aşan gürültü için dava açılması gereklidir. İşyerinin tahammül ve hoşgörü sınırını zorlayacak şekilde gürültü yayması halinde gürültünün önlenmesi davası açılabilmektedir.

Gürültü Yapan İşyerinin Faaliyeti Sona Erdirilebilir Mi?

İşyerlerinin çıkardığı gürültü, koku ve dumandan tüm bina sakinlerinin rahatsız olduğunu, bu durumun çekilmez bir hale geldiğini tespit edilirse, kat maliklerinin gerek bağımsız bölümlerini gerekse eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü oldukları gerekçesiyle işyerindeki faaliyetlerinin mahkeme aracılığıyla durdurulması mümkündür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş