Kat Mülkiyeti Hukuku

Av. Ceren YANIK > Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanuna göre tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Konut tek parsel veya birden fazla parsel olarak kurulmuş olsa da tapuda toplu yapı şerhi bulunması halinde Kat Mülkiyeti Hukukuna tabidir.

Hukuk büromuz, Kat Mülkiyeti Hukuku alanında Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği, ilgili yönetmelikler alanına giren konularda Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde kıymetli müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07