Boş Tarihli Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Boş Tarihli Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?
  • Boş Tarihli Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

  • Şubat 23, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Boş Tarihli Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Ticari ve sosyal hayattaki gelişmelere paralel olarak ev sahipleri kiracılık ilişkisinden doğan sorunları bertaraf etmek için kiracıdan tahliye taahhüdü alma yoluna gitmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı beyanıdır.

Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davaları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Uygulamada sıklıkla boş tahliye taahhüdü verildiğine şahit oluyoruz.
Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, bu belge geçerli olacak mıdır?

Öncelikle tahliye taahhüdünün boş olarak imzalanmış olması belgenin geçersizliği anlamına gelmediğini ifade etmemiz gerekiyor. Boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması beklenir. Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulaması da bu doğrultudadır. Kiracı boş kağıda imza atmakla ev sahibine istediği şekilde doldurma yetkisi verilmiş sayılacaktır.

Boş kağıda atılan imza belgenin içeriğinin karşı tarafa duyulan güven gereği istediği şekilde doldurması yetkisinin de belgeyi imzalayan tarafından verildiği kabul edilir. Bu nedenle tahliye taahhütnamesinin boş olarak imzalanması içeriğinin imzalayan kişinin iradesi dışında olmadığından kural olarak geçerlidir.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki boş verilen tahliye taahhüdünün aksini iddia etmek her zaman mümkündür. Türk Medeni Kanunumuzun 6. Maddesi gereğince kural olarak, bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden taraf, o vakıayı ispat etmeye mecburdur. Tahliye taahhüdünün boş olarak verildiğinin, sonradan anlaşmaya aykırı doldurulduğunu ve gerçeği yansıtmadığının kiracı tarafından yazılı belge ile ispatlaması durumunda tahliye taahhüdü geçerli olmayacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş