Kişisel Veri Koruma Hukuku

Av. Ceren YANIK > Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel Veri Koruma Hukuku (KVKK)

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı önem kazanmıştır. Kişisel verilerin korunması kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli hale gelmiştir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Hukuk büromuz, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere müvekkillerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize yükümlülükleri ile uyacakları kurallar ve esasların çözümünde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07