Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, KVKK, Arabuluculuk alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı  Eser sözleşmelerinin bir türü olan “Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri” ülkemizde yaygın olarak düzenlenen toplumda bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi; iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, müteahhidin bir inşa eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen […]
 • Şubat 25, 2024
Yaş Küçültme Davası Nedir?
 Yaş Küçültme Davası Nedir? Yaş küçültme davası, Türk Hukuk sistemimizde düzenlenmiş bir dava türü olup, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesine göre; ilgililer nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme ve tespit davası açmak hak ve yetkisine sahiptirler. Yaşı Küçültmek İçin Dava Açılması Şart Mıdır? Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca ‘‘Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı […]
 • Şubat 22, 2024
Nafaka Artırım Davası Nedir?
Nafaka Artırım Davası Nedir? Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir. Ancak mahkeme tarafından hükmedilen bu nafaka ilerleyen yıllarda ekonomik ve sosyal koşullar neticesinde yetersiz kalabilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlardaki artışların sonucunda nafaka artırımı talep edilebilir. Nafaka artırımı, iştirak nafakası […]
 • Şubat 22, 2024
Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası
Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Kira fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tahliye davaları her geçen gün artmaktadır. Ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak için kullandığı yöntemlerden birisi de yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davasıdır. Yeni malikin ihtiyacı kanunumuzda tahliye nedeni olarak düzenlenmiştir. Malikin konutu satın almış olması kiracıyı çıkarmak için haklı neden oluşturmaz. Satın alan yeni malikin eve […]
 • Şubat 22, 2024
Yaş Büyütme Davası Nedir?
Yaş Büyütme Davası Nedir? Yaş büyütme davası, Türk Hukuk sistemimizde düzenlenmiş bir dava türü olup, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesine göre; ilgililer nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme ve tespit davası açmak hak ve yetkisine sahiptirler. Yaş Büyütmek İçin Dava Açılması Şart Mıdır? Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca ‘‘Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı […]
 • Şubat 22, 2024
Apartman Ve Site Avukatlığı Nedir?
Apartman Ve Site Avukatlığı Nedir? Toplu yaşamın en büyük temsilcileri olan apartman ve siteler günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Bu gelişme beraberinde hukuki uyuşmazlıkların artmasına sebebiyet vermiştir. Apartman ve sitelerde komşuluk hukukundan kaynaklı birçok hukuki problem ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle apartman ve sitelerdeki hukuki sorunların çözümü için profesyonel apartman ve site yönetimi avukatlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Apartman […]
 • Şubat 13, 2024
Kira Tespit Davası Nedir?
Kira Tespit Davası Nedir? Yükselen kiralar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Değişen ekonomik koşullar ve kiraların emsalleri karşısında düşük kalması neticesinde kira bedelinin sözleşmenin üzerinde belirlemek isteyen ev sahipleri mahkemeye başvurarak kira tespiti istemektedir. Kira tespit davası günümüzde çok fazla açılan davalardan biridir.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344.maddesinde ” Tarafların yenilenen kira […]
 • Şubat 12, 2024
Şirket Avukatlığı Nedir?
Şirket Avukatlığı Nedir? Şirketlerin karşılaşabileceği her türlü hukuki sorunlarla ilgili olarak hukukun bütün alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Şirketler, hukukun birçok alanına giren konularda faaliyet yürüttüğünden dolayı şirketin hukuki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve şirketin hukuki risklerini azaltmak için hukukun her alanında yasal bilgi birikimine sahip profesyonel bir avukatla çalışmak zorundadır. Şirket avukatlığı, […]
 • Şubat 12, 2024
Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?
Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Halk arasında Sabıka Kaydı olarak ifade edilen Adli Sicil Kaydı, kişi hakkında verilen ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin mahkeme kararlarının kaydedildiği sistemin adıdır. Ceza hükümleri önce adli sicil kaydına kaydedilir. Daha sonra bu bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya […]
 • Şubat 11, 2024
Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır?
Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır? Ülkemiz deprem kuşağında, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından depremler sıklıkla görülmektedir. Kahramanmaraş’ta iki büyük depremin büyük yıkımlara neden olması yaşadıkları binaların sağlam olup olmadığı konusunda vatandaşları endişeye sokmuştur. Günümüzde birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de oturdukları binaların dayanıklığı konusudur. Binaların eski oluşu, bulunduğu yerin deprem […]
 • Şubat 11, 2024
Apartmanda Deprem Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır?
Deprem Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır? Son zamanlarda yaşanan deprem felaketlerinden sonra binaların güvenliğini konusu merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer almakta olup deprem açısından riskli ülkelerden biridir. Bu nedenle yükselip giden binalar çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi de binaların depreme dayanıklılığı konusudur. Bu durum herkesin can ve mal güvenliğini yakından ilgilendirdiğinden […]
 • Şubat 11, 2024
Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi
Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur? Yabancı bir mahkeme ilamı, Türkiye’de tanıma ve tenfiz olmaksızın hiçbir etki doğurmaz. Yabancı ülkelerden alınan kararların Türkiye’de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. 5718 Sayılı MÖHUK m. 52/1 inci maddesinde belirtildiği üzere hukuki yararı bulunan herkes yabancı mahkeme ilamının tanınmasını ve tenfizini isteyebilir. […]
 • Şubat 2, 2024
Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi?
Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiritor.  Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri de apartmanlarda ortak alanlara bırakılan eşyalardır. Apartman boşluklarına, eşya bırakılması diğer kat maliklerinin geçişi engelleyerek ortak alanı işgal etmektedir. Aynı zamanda ortak alanlara eşya bırakılması Kat Mülkiyeti Kanuna göre de aykırılık teşkil etmektedir. Komşuluk hukuku […]
 • Ocak 31, 2024
Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir?
Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir? Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. Ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Ad, insanın kişilik gelişimi üzerinde önemlidir. Bu nedenle isim belirlerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çocuğun İsmini Kim Koyar? Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulduğundan evlilik birliği […]
 • Ocak 30, 2024
Boşanan Anne Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir Mi?
Eşler birlikteyken velayeti ortak kullanır. Çocuğun hak ve borçlarını birlikte üstlenir. Yasada ergin olmayan çocuğun, ana ve babasının velayeti altında olduğu, yasal sebep olmadıkça velayetin ana ve babadan alınamayacağı belirtilmek suretiyle evlilik ilişkisi süresince velayet hakkının ve bu kapsamdaki yetkilerin ortak kullanımına işaret edilmiş; TMK 336. maddesinde evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti […]
 • Ocak 30, 2024
Kişisel Veri Nedir?
KVKK UYUM SÜRECİ  KİŞİSEL VERİ NEDİR?  1982 anayasasının 20. Maddesi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkında kişisel verilen doğrudan korunması ile ilgilidir. 2010 yılından yapılan değişikle ile kişisel verilerin korunması kavramı ilk kez anayasamıza girmiştir. Buna göre ; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında […]
 • Ocak 28, 2024
Ortak Velayet Mümkün Müdür?
BOŞANMA DAVASINDA ORTAK VELAYET MÜMKÜN MÜDÜR? Velayet: Anne ve babanın birlikte veya tek başına çocuğun kişiliği veya malları üzerinde sahip olduğu hakları, borçları ifade eden kavramdır. Ana veya babanın, ergin olmayan çocuklarının veya kısıtlanmış ergin çocuklarının kişi varlığına, malvarlığına ve bu iki husus hakkında onları temsiline ilişkin sahip oldukları hakların ve yükümlülüklerin bütününe velayet denilmektedir. […]
 • Ocak 28, 2024
Fahiş Fiyat Artışı Uygulayan İşletmelere Verilecek Cezalar
FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA  KANUNİ DÜZENLEME Piyasada fahiş fiyatla mücadele ve fiyat istikrarının düzenlenmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen ek madde ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde fiyat istikrarını düzenlemek, darlık yaratıcı fahiş fiyatlandırma politikasını uygulayan firmalara idari […]
 • Ocak 28, 2024
Kadına Karşı Şiddette Zorlama Hapis Cezası Nedir?
KORUMA KARARININ İHLALİ DURUMUNDA ZORLAMA HAPİS CEZASI Ülkemizde son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.6284 sayılı yasa; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri korumaktadır. 6284 sayılı yasa da şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı […]
 • Ocak 28, 2024
Velayet Hakkı Bulunmayan Eşin Çocukla Kişisel İlişkisinin Tamamen Kaldırılması Mümkün Müdür?
Çocuk ile ana ve babası, düzenli kişisel ilişki elde etme ve bu ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Ana ve babası ayrı olan çocuğun ebeveynleriyle düzenli kişisel ilişki kurması ve bu ilişkiyi sürdürmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de haktır. Kişisel ilişki düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken temel ilke, “Çocuğun üstün yararı”dır. […]
 • Ocak 28, 2024