Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
Apartmanlarda yaşanan sorunların  çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Kanuna göre bir apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmelidir. Ancak kat maliki tüm bağımsız bölümlerin sahibiyse kanuni olarak yönetici olarak atanmak zorundadır. 634 Sayılı Kanun’un 35.maddesinde düzenlendiği üzere, apartman yöneticisinin görevleri düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre ; […]
 • Haziran 18, 2021
Apartmanda Cam Balkon Yasal Mıdır?
Apartmanlarda Cam Balkon Sorunu  Apartman ve sitelerde cam balkon yapılması günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Birçok kişi yazılı izin almadan cam balkon yaptırmaktadır. Ancak kat malikleri kurulundan izin alınmadan cam balkon yaptırılması kat mülkiyeti kanuna aykırılık teşkil eder. Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesine göre; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle […]
 • Haziran 13, 2021
Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu ve Cezası Nedir?  
Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu   Velayet; Anne ve babanın birlikte veya tek başına çocuğun kişiliği veya malları üzerinde sahip olduğu hakları, borçları ifade eden kavramdır. 4721 sayılı Kanun’un velayet hakkına ilişkin 335 maddesinde, anne ve babanın evli olduğu durumlarda velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır, ortak hayata son verilmesi veya ayrılık halinde hakim eşlerden […]
 • Haziran 12, 2021
NAFAKA ÖDEMEME SUÇU NEDİR?
Nafaka Yükümlülüğünün İhlali ve Hapis Cezası İcra-iflas kanunumuzda nafaka borcunu ödememe suçu İİK madde 344’te ‘‘Nafaka Kararlarına Uymama’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Nafaka yükümlülüğünü ihlal; nafaka yükümlüsünün, nafaka ilişkin mahkeme kararının kendisine yüklediği edim yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve nafaka yükümlülüğüne kısmen veya tamamen uymamasıdır. Madde 344: ‘‘Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, […]
 • Haziran 12, 2021
Mirastan Mal kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?
Mirastan Mal kaçırma (Muris Muvazaası)  Ölümüyle mirası gerçek kişilere intikal edecek kişiye muris denilmektedir. İrade ile irade beyanı arasındaki karşılıklı ve bilerek ve isteyerek yaratılan uyuşmazlığa muvazaa denir. Burada tarafların iradeleri ile beyanları arasında fark olmasının asıl sebebi, tarafları gerçekte yapmak istemedikleri bir işlemi yapmış gibi veya yaptıkları bir işlemi olduğundan farklı göstererek üçüncü kişileri […]
 • Haziran 6, 2021
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  Adından da anlaşıldığı üzere bir kimsenin ölümüne kadar bakılması için yapılan bir sözleşmedir. Anılan sözleşme TBK’ nın 611. Maddesinde şöyle ifade edilmiştir. ‘‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; bakım borçlusunun, bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu, bakım […]
 • Haziran 5, 2021
İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?
 İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. İstifa eden işçinin, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını söylemek her zaman doğru olmaz. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir. Yargıtay, işçi lehine yorum ilkesi […]
 • Haziran 4, 2021
SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?
CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME USULÜ  Seri muhakeme usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan zorunlu bir özel yargılama usulüdür. Seri muhakeme uygulanmadan iddianame düzenlenmiş ise bu bir iddianamenin iadesi nedeni olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 250. maddesinde düzenlenen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan seri muhakeme usulü şüphelinin özgür iradesiyle […]
 • Haziran 1, 2021
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Nedir?
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU  Kişinin merkezi sinir sistemi üzerinde bağımlılık yaratan her türlü maddeye uyuşturucu madde denir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, diğer uyuşturucu suçları gibi “kamunun sağlığına karşı suçlar” içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan korunan hukuki değerin kamu sağlığı/genel sağlık olduğunu söylemek mümkündür. Uyuşturucu suçlarında toplumsal sağlığı […]
 • Haziran 1, 2021
UZLAŞMA TEKLİFİ AVUKATA YAPILABİLİR Mİ?
UZLAŞMA TEKLİFİ AVUKATA YAPILABİLİR Mİ? Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 29/2’ye göre Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde vekaletnamede özel yetki var ise vekile de uzlaştırma teklifinde bulunabilir. Görüleceği üzere mağdurun/suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda vekile uzlaşma teklifinde bulunulması hukuken mümkündür. Peki mağdur veya suçtan zarar […]
 • Mayıs 27, 2021
HAGB Teklifini Müdafi Reddedebilir Mi?
 Müdafi Vekaletnamesinde Özel Yetki Olmadan HAGB Teklifini Reddedemez!  ‘‘Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanının niteliği itibarıyla şahsa sıkı surette bağlı bir hak ve yetki olması nedeniyle ancak vekâletnamede bu hususta özel bir yetkinin bulunması hâlinde sanık müdafisi tarafından bu hak ve yetkinin kullanılabilmesi mümkün olacaktır.’’    Yargıtay Ceza Genel Kurulu     E:2015/225  […]
 • Mayıs 22, 2021
Bina Dışına Klima Monte Edilmesi Mümkün Müdür?
Bina dışı klima uygulamaları, apartman sakinleri arasında problemlerin doğmasına neden olmaktadır. Tüm kat malikleri ortak alanları eşit kullanma hakkına sahiptir. Binanın ortak alanları hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku esastır. Bina dış cepheleri, apartmanın ortak alanlarıdır. Dolayısıyla ortak alanlarda karar almadan keyfi değişikler yapılamaz. Ayrıyeten; Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre; […]
 • Mayıs 15, 2021
Apartman Dış Cephesini Reklam Amaçlı Kiraya Vermek Mümkün Müdür?
Binanın Dış Cephesine Reklam Almak Apartman ve sitelerde bulunan dış cephenin ticari ve ekonomik nedenlerle kiraya verilmesi ve buradan gelir elde edilmesi günümüzde çok yaygınlaşmıştır Apartmanların ortak yeri veya yerleri denildiği zaman neler olduğu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde hüküm altına alınmış, dış cephe de Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan olup tüm […]
 • Mayıs 14, 2021
Kavgayı Kameraya Kaydetmek Suç Mudur?
Kavga Sırasında Kamera Kaydı Almak Suç Mudur? Herkesin merak ettiği konulardan biri kavga /tartışmanın kameraya kaydedilmesinin suç oluşturup, oluşturamayacağıdır. Bu soru pek çok tartışmalara yol açan bir konudur. İzinsiz görüntü kaydı almanın suç sayılmasının en önemli nedeni özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olmasıdır. Ceza yargılamasında bir suçu tespit edebilmek için deliller önemli yer tutar. Görüntü […]
 • Mayıs 7, 2021
Sosyal Medyada Eşin Soyadını Kullanmamak Boşanma Nedeni Midir?
Kanunumuza göre kadın evlendikten sonra kocasının soyadını almaktadır. Bu sebeple evlilik birliği süresince kadın, eşinin soyadını kullanır. İstem olması halinde ise kocasının soyadı önüne kendi soyadını da ekletebilir. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birçok alışkanlık da değişmeye başladı. Bunlardan biri de evlendikten sonra sosyal medya hesaplarındaki soyadı değişikliğidir. Evlendikten sonra sosyal medya hesaplarına eşlerinin soy […]
 • Mayıs 4, 2021
Apartmanda Ortak Alan İşgalinde Ne Yapılmalı?
Kat malikleri bağımsız bölümleri, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve […]
 • Mayıs 1, 2021
İnsan Hakları Eylem Planın’da Kadınlara Yönelik Hedefler Nelerdir?
İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulanlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulacağı belirtilmiştir. İnsan Hakları Eylem Planı’nın çıkış […]
 • Nisan 30, 2021
Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kullanma Suçu
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMA SUÇU Uyuşturucu madde kullanımı, bütün devletler tarafından etkili bir şekilde mücadele edilmeye çalışılan sosyal bir sorundur. Ülkemizde de bu yüzden  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) özel hükümler kitabında topluma karşı suçlara ilişkin üçüncü kısmın “kamunun sağlığına karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesine göre; Uyuşturucu madde […]
 • Nisan 30, 2021
KADINA KARŞI ŞİDDETTE ZORLAMA HAPİS CEZASI NEDİR?
KORUMA KARARININ İHLALİ DURUMUNDA ZORLAMA HAPİS CEZASI Ülkemizde son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.6284 sayılı yasa; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri korumaktadır. 6284 sayılı yasa da şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı […]
 • Nisan 27, 2021
USULE UYGUN TEBLİGAT NASIL YAPILIR?
Hukuk sistemimizde tebligat gönderimi konusunda büyük sorunlar yaşanmakta, sırf bu yüzden yargılamalar uzamaktadır. Uzun yargılamalar dava konusu ettiği hakka kavuşması bekleyen kişiler için de hak ihlallerine neden olmakta yanlış tebligat gönderimi, hukuki uyuşmazlıkların çözüm sürecini uzatarak, adaletin yerine getirilmesindeki etkililiğe ve güvenliğe zarar vermektedir. İşte bütün bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak için Yargıtay, dava ve icra […]
 • Nisan 25, 2021