Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi?
Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi? Türk Medeni Kanunu 339. maddesi gereğince evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun adını anne ve babası koyar. Buna göre, çocuklarına ad koymak ana ve babaya velayet hakkı kapsamında tanınmış, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Velayet altında bulunan kişilerle ilgili velayet sahibi ana ve babanın başvuruda bulunabileceği çocuklarına ad vermekte kanuna dayanan yetkileri […]
 • Haziran 17, 2022
Komşu Tadilatına Karşı Dava Açılabilir Mi?
Apartmanda Tadilat Sorunu  Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dairelerdeki tadilatlardır. Tadilatlar nedeniyle çıkan gürültü diğer kat maliklerini rahatsız etmektedir. Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla uygun zaman dilimlerinde tadilat yapabilir. Tadilatlar İçin En Uygun Zaman Nedir? Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinde yapacakları tadilatların ne zaman […]
 • Haziran 13, 2022
Depo Meskene Çevrilebilir mi?
Depo Meskene Çevrilebilir mi? Tapu kaydında depo olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin mesken olarak kullanılması apartman sakinleri arasında çoğu zaman tartışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Depoların mesken olarak kullanılmasını yasaklayan bir hüküm yasada olmamasına rağmen günümüzde depoların meskene dönüştürebilmek için apartmana zarar verecek nitelikte tadilatlar yapılmaktadır. Peki bu tadilatlar yasal mıdır? Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre; […]
 • Mayıs 17, 2022
İnfaz Erteleme Nedir?
İnfaz Erteleme Nedir? İsteğe Bağlı İnfaz Erteleme Nedir? Hapis cezasının isteğe bağlı ertelemesinin şartları 5275 sayılı İnfaz Kanununun 17. maddesinde tek tek sayılmıştır. Kanunda sayılan belirli şartların varlığı halinde hükümlünün istemiyle infaz ertelenebilir. İnfazı gereken toplam hapis cezasının kasti suçlarda 3 yıl; taksirli suçlarda 5 yıldan fazla olmaması kaydıyla hükümlünün infazı istem üzerine ertelenebilir. Hükümlü […]
 • Nisan 27, 2022
Soyadı Değiştirme Davası
Soyadı Değiştirme Davası Bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsur olan soyadı, vazgeçilmez, devredilmez, feragat edilmez ve kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkıdır. Soyadı kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Soyadından memnun olmayan kişinin, soyadını değiştirmek istemesi onun en doğal hakkıdır. Dava Açılması Zorunlu Mudur? Soyadının hangi şartlar altında ve […]
 • Nisan 25, 2022
Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi?
Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi? Ev sahipleri, ihtiyaç gerekçesiyle kiracıları evden çıkarmaya zorlamaktadır. Peki bu durum yasal mıdır?  Türk Borçlar Kanununun 350.maddesine göre kiraya veren, kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri gereksinimi olması nedeniyle kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirerek kiracının tahliyesini talep […]
 • Nisan 22, 2022
Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Nüfusun her geçen gün artışı ile birlikte araç sayısı da artmış. Bu durum apartmanlarda otopark sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Çoğunlukla apartmanlarda her bağımsız bölüme bir araçlık otopark yeri ayrılmaktadır. Ancak apartmanda birden fazla arabası olan kat malikleri için bu yerler yetersiz […]
 • Mart 24, 2022
Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi
Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur? Yabancı bir mahkeme ilamı, Türkiye’de tanıma ve tenfiz olmaksızın hiçbir etki doğurmaz. Yabancı ülkelerden alınan kararların Türkiye’de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. 5718 Sayılı MÖHUK m. 52/1 inci maddesinde belirtildiği üzere hukuki yararı bulunan herkes yabancı mahkeme ilamının tanınmasını ve tenfizini isteyebilir. […]
 • Mart 3, 2022
Kimlikten İsim Nasıl Sildirilir?
İsim Sildirme Davası Ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan en önemli araçtır. Adını benimsemeyen birinin adını değiştirmek istemesi onun en doğal hakkıdır. Kimlik kayıtlarında iki isimli olan vatandaşlar kullanmadığı isminin çalışma ve sosyal hayatında karışıklığa neden olduğu gerekçesiyle ismini sildirmek istemektedir. Dava Açılması Zorunlu Mudur? Kimlikteki iki isminden birini sildirmek yasal olarak mümkün […]
 • Şubat 21, 2022
Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı?
Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı? Apartman ve sitelerde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi ise kira bedelleriyle yarışan fahiş aidatlardır. Son günlerde birçok apartman ve sitelerden aidat bedellerinde fahiş artış yapıldığına dair şikayetler gelmektedir. Aidat konusu Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiş olup, buna göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma […]
 • Şubat 18, 2022
Apartman Sorunlarında Başvurulacak Yollar Nelerdir?
Apartman Sorunlarında Başvurulacak Yollar Nelerdir? Apartman sorunları günümüzün en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Apartmanlar toplu yaşamın olduğu alanlar olup, topluluk halinde yaşamak ise işbirliği ve uyumu gerektirir. Apartman yaşamının da belirli kuralları vardır. Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için bu kurallara uymak ister kat maliki ister kiracı olsun herkesin görevidir. Yasada kat maliklerini, doğruluk […]
 • Şubat 2, 2022
Israrlı Takip Suçu Nedir?
Israrlı Takip; kişinin güven hissini zedeleyen, yaşamını her türlü korku ve tehdit altında geçirilmesine neden olan sistematik eylemler bütünüdür. Israrlı takip; sürekli telefonla aramak, mesaj, e-mail göndermek, mağduru sokakta/caddede takip etmek, dijital takip gibi pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü araştırma sonucuna göre her 10 kadından yaklaşık 3’ünün en az bir […]
 • Ocak 25, 2022
Boşandıktan Sonra Eski Eşin Soyadı Kullanılabilir Mi?
Boşandıktan Sonra Eski Eşin Soyadı Kullanılabilir Mi? Kadın, evlenmekle yasa gereği kocasının soyadını alır. Yasa koyucu boşanma durumunda; boşanmanın hukuksal sonucu olarak, kadının evlenmeden önceki soyadını yeniden alacağını öngörmüştür. Bu kural kamu düzeni gereğince konulmuş bir emredici hukuk kuralıdır. Bu kuralın tek istisnası hakimin boşanan kadına boşandığı eşin, soyadını taşımaya izin vermesidir Kadının evlilik süresi içerisinde mesleki ve sosyal […]
 • Ocak 21, 2022
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Türkiye’de en çok işlenen suçların başında gelen Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Türk Ceza Kanunumuzun 179. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK 179. Maddesinde üç farklı suç tipinden bahsedilmiş olup, bu suçlar kasten işlenebilmektedir. Ulaşıma müdahale ederek trafiği kasten tehlikeye sokma suçu TCK 179/1’de düzenlemiştir. TCK m. 179/1’e göre;  Kara, deniz, hava veya […]
 • Ocak 3, 2022
Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi?
Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi? Anayasa’nın 55/1. maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır.” seklinde bir tanıma yer verilmiş, 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 95 sayılı sözleşmeye […]
 • Aralık 17, 2021
6284 Sayılı Kanunda Nafaka Kararı Nedir?
6284 Sayılı Kanunla Nafaka Nasıl Alınır? Kişilere zarar veren onların acı çekmelerine sebep olan, şiddet farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. En yaygın şiddet türlerinden biri olan ekonomik şiddet; maddi gücü bir şiddet aracı olarak, gelir kaynağı dezavantajlı olan kişiler üzerinde kontrol etmek, cezalandırmak amaçlı kullanılmasıdır. Ortak hayatın geçimine katkıda bulunmamak, müdahil olunması gereken harcamaları yapmamak, ekonomik […]
 • Aralık 15, 2021
Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur?
Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da elbette aidatlar geliyor. Apartman yönetimi tarafından ortak alanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan aidatlar, malikler arasında sorunlara neden oluyor. Özellikle ev satın almadan önce eski borçların dikkatli araştırılması gerekli. Yoksa eski ve yeni malikler arasında geçmiş borçlar konusunda anlaşmazlıklar […]
 • Aralık 2, 2021
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere […]
 • Kasım 27, 2021
Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?
Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir? Apartman yaşamının önemli sorunu arasında yer alan bahçe kullanımı konusu kat malikleri arasında ihtilaflar yaşanmasına neden olmakta özellikle bazı apartman sakinleri, kat maliklerinin onayını almadan ortak alan olan bahçeyi kendi kullanımına özgüleyerek, diğer kat maliklerinin bahçeyi kullanmasını engellemektedir. Halbuki bahçe apartmanın ortak malıdır. Dolayısı ile tüm kat maliklerinin kullanımına açıktır. […]
 • Kasım 27, 2021
Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararı Türkiye’de Nasıl Tanınır?
Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararının Tanıma Ve Tenfizi Nedir?  Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadının erkeğe veya erkeğin kadına dönüştürülmesini sağlayan tıbbi müdahaleye verilen isimdir. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılabilmektedir. Türk makamlarınca cinsiyet değiştirme ameliyatı hakim kararına bağlanmıştır. Mahkeme kararı olmadan kimseye cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılamaz. Bazı ülkelerde mahkeme kararı olmadan cinsiyet değiştirme […]
 • Kasım 23, 2021