Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, KVKK, Arabuluculuk alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi?
Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi? Yaz aylarının aktivite alanlarından biri olan havuzlar apartmanlar ve sitelerde vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Havuza olan talebin artışı ile apartman ve sitelere sonradan havuz yapımı hız kazanmıştır. Binalarda havuz yapımı, apartman ve sitelerde bodrum kata da yapılmaktadır. Peki bu hukuka uygun mudur? Ortak alan apartman ve sitelerin en önemli problemidir. […]
 • Haziran 19, 2024
Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı?
Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı? Günümüz hayatının getirdiği toplu site yapılaşmaları ya da çok katlı yapılarda kat malikleri sayısının oldukça fazla olması ve maliklerin ortak kullanımına ayrılmış olan tesis ve alanların bir disiplin için bakılması, korunması ve onarılması, ortaya çıkan ihtiyaçların hakkaniyete uygun biçimde giderilmesi, hak ve adalete, hakkaniyet ile usul ekonomisi ilkelerine uygun […]
 • Haziran 18, 2024
Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir?
Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir? Apartman ve Sitelerdeki en önemli problem ortak alan sorunudur. Ortak alanlardan birisi de herkesin kullanımına açık olan bahçelerdir. Bahçelerin peyzaj düzenlemesi kat mülkiyeti kanuna uygun olmak zorundadır. Apartman ve sitelerde peyzaj düzenlemesi, binaların ve sitenin çevresindeki açık alanların estetik ve fonksiyonel olarak düzenlenmesi işlemidir. Bu düzenleme, yaşanabilir, estetik ve […]
 • Haziran 16, 2024
Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi?
Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi? Modern yaşamın en önemli temsilcisi apartman ve siteler birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden birisi de bağımsız bölüme giriş izni konusudur. Ana binanın ortak yerlerinin veya bağımsız bölümlerinin hasar görmesi halinde bunun giderilmesi için yapılacak onarım ve tamiratlar gibi gerekli işlerin yerine getirilmesi için her bir kat […]
 • Haziran 12, 2024
Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi?
Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi? Apartman ve site gibi birden fazla hanenin bir arada yaşadığı ortamlarda, ortak kullanılan alanlar pek sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman hayatının en büyük problemi ortak alanlardır. Ortak alanlar, bütün kat maliklerince ait olmasına rağmen bazı kat malikleri ortak alanlara keyfi müdahalelerde bulunabilmektedir. Apartmanda bahçenin nasıl kullanılması gerektiği Kat Mülkiyeti […]
 • Haziran 9, 2024
Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer?
Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Apartman yöneticisinin artık yöneticilik yapmak istemediğinde ne yapması lazım? Mahkeme Yönetici Atayabilir Mi? Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinde ise ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, […]
 • Haziran 9, 2024
İsim Nasıl Sildirilir?
İsim Nasıl Sildirilir? Ad, kişileri belirleyen ve birbirinden ayıran bir sözcüktür. Başka bir deyişle ad, kişinin toplum içinde tanınmasının ve bu konuda gerekli düzenin sağlanmasının önemli bir aracıdır. Herkesin kendisine özgü bir kişiliği ve öz varlığı olduğundan, bu kişiliğin başkalarınınkinden ayırt edilmesini istemek onun hakkıdır. Ad, kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimselerin […]
 • Haziran 7, 2024
Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi?
Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi? Apartmandaki en büyük problemlerden biri de ortak alan sorunudur. Ortak alanlar bütün kat maliklerince kullanılacak olan alanlar olmasına rağmen bazı apartman sakinleri ortak alanları bölerek kendisine özgüleyip, işgal etmektedir. Bu durum diğer bağımsız bölüm sahiplerinin ortak alan kullanımını engellemektedir. Peki bu yapılan işlemler hukuka uygun mudur? Apartman ve sitelerde ortak […]
 • Haziran 4, 2024
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere […]
 • Haziran 2, 2024
Topraktan Ev Almak Güvenilir Midir?
Temelden Satış Nedir? Ülkemizde yaygın olarak düzenlenen toplumda bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, müteahhidin bir inşa eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa maliki, daha inşaat başlamamışken yahut […]
 • Haziran 2, 2024
Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı?
Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı? Kış bahçeleri apartman ve sitelerde de tercih edilmeye başlandı. Dairelerin balkonuna, bahçelerine yapılan kış bahçeleri günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Apartman ve sitelerde balkon ve teras kısmını kapatarak kışın, kış bahçesi olarak kullanılabilen yapılar yapılmaktadır. Peki bu yapılan kış bahçeleri hukuka uygun mudur? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrasında, ‘‘kat malikleri […]
 • Haziran 2, 2024
Apartmanda Evcil Hayvan Beslenebilir Mi?
Apartmanda Evcil Hayvan Beslenebilir Mi? Apartman ve sitelerde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de bağımsız bölümde beslenen evcil hayvanlardır. Evcil hayvanlar, şehir hayatının bir gereği olarak apartman ve sitelerde yaygınlaşmıştır. Ancak bu durum apartman ve sitelerde evcil hayvan problemlerine neden olmaktadır. Apartmanlarda hayvansever bireyler olabileceği gibi hayvan dostu olmayanlar da olacaktır. […]
 • Mayıs 29, 2024
Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir?
Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir? Apartmandaki büyük sorunlardan birisi de gürültü yapan komşulardır. Gürültü kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte belli seviyelerin üzerine çıkan ses ve gürültünün, rahatsızlık verici olduğu kabul edilmektedir. Gürültünün insan sağlığını pek çok yönüyle olumsuz etkilediği araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Gürültünün, ana taşınmazdaki diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız edecek boyutlarda olduğu […]
 • Mayıs 26, 2024
Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir?
Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir? Toplu yaşam sürdürülen site ve apartmanlarda komşuluk hukukundan kaynaklı pek çok ihtilaflar yaşanmakta bunlar gürültü, ortak alan işgali, su sızıntısı vs gibi değişik birçok sebeplerle olabilmektedir. Bu sorunların çözümü noktasında Kat mülkiyeti kanunu devreye giriyor. Apartman ve site hayatında kuralları düzenleyen kanun Kat mülkiyeti kanunudur. Apartman ve sitelerle ilgili hukuki […]
 • Mayıs 25, 2024
Komşu Problemleri Nasıl Çözülür?
Komşu Problemleri Nasıl Çözülür? Toplu halde yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Toplu yaşamın en büyük örnekleri apartman ve sitelerdir. Apartman ve sitelerde huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için kurallara uymak ister kat maliki ister kiracı olsun herkesin görevidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde  komşuluk ilişkileri, ortak yerlerden kaynaklanan sorunlar gibi pek çok […]
 • Mayıs 22, 2024
Dairenin Önüne Güvenlik Kamerası Takılabilir Mi?
Dairenin Önüne Güvenlik Kamerası Takılabilir Mi? Son zamanlarda sitelerde, apartmanlarda güvenlik kamerası konulması yaygınlaşmıştır. Metropol yaşamının zorunlu gereksinimlerinden olan güvenlik kameraları daireye gelenleri görüntülemesi sebebiyle apartmanda problemlere neden olmaktadır. Peki bu takılan güvenlik kameraları yasal mıdır? Bağımsız bölümün giriş kapılarının duvarlarına, takılan kameralar ana taşınmazın ortak alanları olarak sayılmaktadır. Ortak alanlarda her bir kat maliki […]
 • Mayıs 21, 2024
Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir?
Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan birisi de kaloriferini kapatan komşudur. Birçok kat maliki bağımsız bölümünü kullanmadığı gerekçesiyle yakıt parası ödememek için kaloriferin yakılmasına karşı çıkmaktadır. Peki, bu durum karşısında ne yapılabilir?  Apartman ve sitelerle ilgili hukuki problemlerin çözümünde Kat mülkiyeti kanunu uygulanır. Kat […]
 • Mayıs 20, 2024
İnfaz Erteleme Nedir?
İnfaz Erteleme Nedir? İsteğe Bağlı İnfaz Erteleme Nedir? Hapis cezasının isteğe bağlı ertelemesinin şartları 5275 sayılı İnfaz Kanununun 17. maddesinde tek tek sayılmıştır. Kanunda sayılan belirli şartların varlığı halinde hükümlünün istemiyle infaz ertelenebilir. İnfazı gereken toplam hapis cezasının kasti suçlarda 3 yıl; taksirli suçlarda 5 yıldan fazla olmaması kaydıyla hükümlünün infazı istem üzerine ertelenebilir. Hükümlü […]
 • Mayıs 20, 2024
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir?
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir? Ülkemizde kentleşmenin ve nüfus artışının etkisiyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki literatürümüzde ”Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olarak adlandırılan halk arasında bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme tipidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri eser (istisna) sözleşmelerinin özel bir çeşidi olup; […]
 • Mayıs 20, 2024
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi Nasıl Feshedilir? Ülkemizde yaygın olarak düzenlenen toplumda bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi; iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, müteahhidin bir inşa eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Türk […]
 • Mayıs 20, 2024