Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Orman Yakma Suçunun Cezası
Orman Yakma Suçunun Cezası Nedir? Ülkemiz ormanlık alan sayısı bakımından zengin bir ülkedir. Tarım ve Orman Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye’de 1999 yıllında orman alan miktarı ülke yüzölçümünün %26,7’si iken, 2018 yılında bu oran %29’a yükselmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerini incelediğimizde binlerce orman yangınının gerçekleştiğini görmekteyiz. Alanlarının fazlalığı nedeniyle orman yangınlarını tespit etmek oldukça zordur. Ülkemizde […]
 • Eylül 15, 2021
 Evi Terk Eden Eş Kusurlu Mudur?
Terk Nedeniyle Boşanma Davası Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi, terk edilene terk sebebiyle (TMK.md.164) boşanmayı isteme hakkı verirse de, terk olgusu tek başına Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesindeki boşanma sebebini oluşturmaz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davasında terk dışında başka kusurlar da aranacaktır. Bu durumda iki farklı dava açmanız […]
 • Eylül 11, 2021
Değer Kaybı Tazminatı Nedir?
Değer Kaybı Tazminatı Nedir? Değer Kaybı; meydana gelen kaza nedeniyle araçta oluşan piyasa rayiç değer düşüklüğüne denir. Değer kaybı tazminatı ülkemizde trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle önemli bir tazminat türüdür. Türk Ticaret Kanununun 1409. Maddesine göre kusurlu olan tarafın trafik sigortası değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Değer kaybı tazminatı talebe bağlıdır. Sigorta şirketleri, talep olmadığı takdirde […]
 • Eylül 10, 2021
İstenmeyen Reklam Mesajlarını Engellemenin Hukuki Yolu Nedir?
İstenmeyen Mesaj Ve Aramalara Karşı Hukuki Başvuru Yolları Günümüzde birçok telefon kullanıcısı rızası dışında gelen arama ve mesajlardan şikayetçidir. İnternet sitesi, kurum, markalardan gelen bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj ve aramalar kullanıcıları rahatsız etmekte, telefon kullanıcıları istemeseler bile bu mesaj ve aramalara maruz kalmaktadır. Peki Bunları Engellemenin Bir Yolu Var Mıdır? Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını […]
 • Eylül 9, 2021
Adres, Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Ve Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Kararı Nasıl Alınır?
Ülkemizde kanayan yara olan kadına şiddet konusu kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatını oldukça kötü etkilemektedir. Kadınlarımız, çocuklarına veya aile bireylerine karşı bir eylem gerçekleşeceği korkusuyla yaşamak zorunda kalması hayatlarının çekilmez bir hale gelmesine neden olmaktadır. Son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı kanunda şiddet mağduru kadınların, şiddet ortamından […]
 • Eylül 2, 2021
Apartmana Çanak Anten Takılması Yasal Mıdır?
Apartmanda oturan kat malikleri arasında sürekli anlaşmazlığa neden olan konulardan bir tanesi de çanak anten problemidir. Binanın dış cepheleri, özellikle çatıya monte edilen çanak antenler , çoğu zaman ana yapıya zarar vermekte, estetik olarak görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bu nedenle sık sık kat malikleri arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Ancak buna rağmen günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve […]
 • Ağustos 31, 2021
Apartmanda Dış Cepheye Tabela Asmak Mümkün Müdür?
Apartmanda Tabela Sorunu! Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dış cephelere reklam amaçlı asılan tabelalardır. Binanın ortak alanlarına asılan dış cepheyi işgal edecek büyüklükte reklam amaçlı monte edilen tabelalar apartmanın statiğine zarar vermekte, görüntü kirliliği yaratmaktadır Peki rahatsızlık veren bu tabelalarla hukuki mücadele yolu nedir? […]
 • Ağustos 29, 2021
Apartmana Baz İstasyonu Kurulması Kararı Nasıl Alınır?
Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur? Apartman ve sitelere gelir getirmesi nedeniyle ortak kullanım alanları GSM şirketlerine kiraya verilmektedir. Baz istasyonunun kurulacağı alanın, taşınmazın ortak alanı içerisinde olması gerektiğinden, çoğunlukla da bu baz istasyonları taşınmazın ortak yeri olan çatı ve müştemilata kurulmaktadır. Peki apartman/sitelere baz istasyonu kurulması hukuka uygun mudur? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. […]
 • Ağustos 24, 2021
Apartmanlarda Dış Cephe Boyama Kararı Nedir?
Apartmanlarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da gündeme getiriyor bunlardan biri de apartman dış cephe boya tadilatıdır. Dış Cephe Ortak Alan Mıdır? Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre ; Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince […]
 • Ağustos 22, 2021
Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi?
Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi? Çocukların gelişimine katkıda bulunan oyun parkları apartmanlarda vazgeçilmez alanlardandır. Apartmanda  yaşayan  çocuklar, dört duvar arasından kurtulmanın çaresini oyun parkında bulmakta bu nedenle de çocuklu aileler, ev seçimi yaparken çocuk oyun parkı olup olmamasına özellikle önem vermektedir. Her apartmanda olmasa bile genellikle yeni yapılan yapılarda çocuk oyun parkına rastlamaktayız. Taleple […]
 • Ağustos 21, 2021
İnternet Sitesine Erişim Engeli Kararı Nedir?
İnternette Erişimin Engellenmesi/İçeriğin Çıkarılması Kararı Nedir? İnternet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızda birçok değişiklik yaşanmakta özellikle günümüzde arama, paylaşım, alışveriş ve yazışmalar internet üzerinden gerçekleşmektedir. Her şeyin zararı ve yararı olduğu gibi internetinde yararları ve zararları vardır. İnternetin bilinçli kullanılmadığı durumlarda internet üzerinden suç işleme gündeme gelmektedir.  İnternet ortamında suç işlemeye yönelik paylaşımlar yapılması durumunda daha […]
 • Ağustos 18, 2021
Kötü Koku Yayan Komşuya Karşı Hukuki Başvuru Yolları Nedir?
Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de koku kirliliğidir. Özellikle yemek kokuları, balık kokusu, yemek artıkları, kirli çamaşırlar gibi rahatsızlık oluşturan kötü kokular ortak yaşamı çekilmez hale getirmektedir. Yaşadığınız konut tek parsel ya da  birden fazla parsel olarak kurulmuş olsa da tapuda toplu yapı şerhi […]
 • Ağustos 14, 2021
Mantolama Kararı Nasıl Alınır?
Halk arasında ”Mantolama” diye tabir edilen binaların dış yüzey yalıtımı ile ilgili inşaat faaliyeti yapılmasıdır. Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında ısı yalıtım sağlayacak mantolama yapılması günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Ana gayrimenkulün bakımı, mimari durumu ve sağlamlığı için gerekli bir işlem olan mantolama özellikle ana taşınmazın eski olduğu durumlarda mantolama işleminin görünüm, ısı ve ses […]
 • Ağustos 9, 2021
Velayet Hakkı Bulunmayan Eşin Çocukla Kişisel İlişkisinin Tamamen Kaldırılması Mümkün Müdür?
Çocuk ile ana ve babası, düzenli kişisel ilişki elde etme ve bu ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Ana ve babası ayrı olan çocuğun ebeveynleriyle düzenli kişisel ilişki kurması ve bu ilişkiyi sürdürmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de haktır. Kişisel ilişki düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken temel ilke, “Çocuğun üstün yararı”dır. […]
 • Ağustos 3, 2021
Senedin Sonradan Doldurulması Mümkün Müdür?
Senedin Sonradan Doldurulduğunu İddia Eden Kimse Bunu Yazılı Delille İspatlamak Zorundadır. 6762 sayılı TTK’nun 592.maddesi uyarınca, açığa senet düzenlemesi mümkündür. Senedin keşideci tarafından imzalanıp bir kısım yerleri boş bırakılarak alacaklıya verilmesi mümkündür. Senet yasal şartları taşıdığı takdirde geçerlidir. Senedin sonradan doldurulması senedin geçerliliğini etkilemez. Senedin sözleşmeye aykırı olarak doldurulduğuna ilişkin iddianın ise iddia eden tarafından […]
 • Ağustos 3, 2021
İşlem Tanığı Olmadan Yapılan Arama Hukuka Uygun Mudur?
ARAMA TANIĞI OLMADAN YAPILAN ARAMA HUKUKA AYKIRIDIR  CMK’nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.” demektedir. Kanunun düzenlemesinde yer alan “bulundurulur” ifadesinin emredici olduğu, Cumhuriyet savcısı olmadan yapılan aramada iki tane işlem tanığı olmak zorundadır. […]
 • Temmuz 23, 2021
İcra Kefaleti Usule Uygun Yapılmamışsa İcra Emrinin İptali
”İcra Kefaletinin Geçersizliği Nedeniyle İcra Emrinin İptali Gerekir” ”İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali istemi, yargılamayı gerektirmesi nedeniyle genel mahkemede ileri sürülebilecek bir husus olup, şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurularak iptali talep edilemez. Ancak, İİK’nun 38.maddesi uyarınca icra dairesindeki kefaletler, müteselsil kefalet niteliğinde olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tâbidir. İcra kefaletinin Borçlar Kanunu’na göre geçerli olmadığından […]
 • Temmuz 11, 2021
Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası Verilebilir Mi?
Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre;” Kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Yargılama konusu olan olayda davalının site içinde komşuluk hukukuna uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu, bahçesine astığı […]
 • Temmuz 9, 2021
Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu Nedir?
Kira Sözleşmesinde Kefil Ticari hayatın sürekliliği nedeniyle kira sözleşmelerinde kefil kaydına sıklıkla başvurulmaktadır. Kira sözleşmesi açısından kefilin sorumlu olması ve  kefaletin geçerli olması için kanundaki belirli şartları taşıması gerekmektedir. Aksi halde kefil, kira borcundan sorumlu olmayacak ve  kira sözleşmesinde TBK.nun 583.maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersiz olacaktır. Kefaletin birden çok türü olsa da […]
 • Temmuz 8, 2021
Ortak Alanların Bağımsız Bölüm İçine Katılması Sorunu
Ortak Alanların İşgali Ortak alanların haksız işgal edilmesi veya ortak alanların bağımsız bölüm içine katılması sorunları apartmanlarda en sık yaşanan sorunların başında gelmektedir. Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve saygı esastır. Ortak yerler […]
 • Temmuz 3, 2021