Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, KVKK, Arabuluculuk alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Kapıcı Dairesi Satılır Mı?
Kapıcı Dairesi Satılır Mı? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Toplu yaşamın en büyük sorunlarından birisi de ortak alanlardır. Günümüzde ise birçok site ve apartmanda ortak alanlar konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır. Kat mülkiyeti kanunumuzda ortak kullanım alanları kat maliklerinin olumlu oy vermesi halinde kiraya verilebiliyor ancak ortak alanların satışı yasada düzenlenmemiştir. Özellikle en çok […]
 • Kasım 27, 2023
Tenkis Davası Nasıl Reddedilir?
Tenkis Davası Nasıl Reddedilir? Tenkis davası, saklı paya sahip mirasçıların, söz konusu mirası bırakanın ölümü üzerine açtıkları davadır. Tenkis davası açabilmek için saklı paylı mirasçı olmak ve saklı payın miras bırakanca ihlal edilmiş olması gerekir. Türk Miras Hukukumuzda saklı paylı mirasçılar sınırlı olarak sayılmış bunlar; altsoy, anne-baba ve sağ kalan eştir. İşte saklı paylı mirasçıların […]
 • Kasım 25, 2023
Tenkis Davası Nedir?
Tenkis Davası Nedir? Saklı paya sahip mirasçıların, söz konusu mirası bırakanın ölümü üzerine açtıkları davadır. Tenkis davası açabilmek için saklı paylı mirasçı olmak ve saklı payın miras bırakanca ihlal edilmiş olması gerekir. Türk Miras Hukukumuzda saklı paylı mirasçılar sınırlı olarak sayılmış bunlar; altsoy, anne-baba ve sağ kalan eştir. İşte saklı paylı mirasçıların saklı payın ihlal edildiğini […]
 • Kasım 25, 2023
Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi?  
Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi? Miras, bir kişinin ölümü veya hukuki bir olay sonucunda malvarlığının, haklarının veya borçlarının yasal olarak devredilmesini ifade eder. Aynı zamanda miras, ölen bir kişinin varlıklarını ve haklarını, ölümünden sonra yasal olarak belirlenmiş bir düzenleme veya belgeye göre bir paylaşma sürecidir. Mirasçılar, miras bırakan kişinin varlıklarını paylaşma hakkına sahiptirler. […]
 • Kasım 15, 2023
Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi?
Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi? “Miras”, miras bırakanın ölümü üzerine, malvarlığının veya varlıklarının yasal olarak devredildiği veya paylaşıldığı mülkiyet veya haklarını ifade eder. Mirasçılar, miras bırakan kişinin varlıklarını paylaşma hakkına sahiptirler. Ancak mirastan herkes aynı oranda pay almaz bazı özel durumlarda yasal mirasçılar diğerlerine göre daha fazla pay alabilmektedir. Bunlardan birisi de ailesine […]
 • Kasım 12, 2023
Mirasta Denkleştirme (İade) Nedir?
Mirasta Denkleştirme (İade) Nedir? Miras bırakanın sağlığında yaptığı kazandırmalar yasal mirasçılar arasında problemlere yol açmaktadır. Bu problemin çözümü için yasal mirasçılar tarafından mirasta denkleştirme davası açılması gerekiyor. Mirasta denkleştirme davası miras bırakanın yasal mirasçılarına yaptığı sağlararası karşılıksız kazandırmaların belirli koşullar gerçekleştiğinde geri verilmesini talep etmeye sağlayan bir davadır. Bu davadan elde edilmek istenen amaç mirasçılar […]
 • Kasım 12, 2023
Günlük Kiralamalarda Kat Maliklerinin İzni Aranır Mı?
Günübirlik Kiralamalarda Kat Maliklerinin İzni Aranır Mı? Son dönemde sıklıkla yazlık bölgelerde günübirlik kiralık konutlar yaygınlaşmış olup, özellikle ülkemizde turizm bölgelerine gelen turistler tarafından günübirlik daireler, oldukça rağbet görmektedir. Peki bu kiralamalar için kat maliklerinin izni gerekir mi? Kat mülkiyeti hukukuna göre konutun işyeri olarak veya apartmanda belli işyerleri açılabilmesi için kat maliklerinin izni aranıyor. […]
 • Kasım 5, 2023
Şartlı Tahliyenin Geri Alınması
Koşullu Salıvermenin Geri Alınması Uygulama tabiriyle ”İNFAZ YAKMAK” nedir? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun madde 107/12’ye göre ”Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” Koşullu salıvermesi geri alınan hükümlüler cezalarını kapalı ceza […]
 • Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk İzale-i Şuyu olarak da bilinen  ortaklığın giderilmesi davası, bir mal üzerindeki birlikte mülkiyete son verip ferdi mülkiyete geçmeyi amaçlar. Ortaklığın giderilmesi davaları için artık yeni bir dönem başlıyor. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu dava şartı düzenlemesi gelmiştir. Daha ekonomik ve dostane bir yöntem olan arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, […]
 • Ekim 27, 2023
Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir?
Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir? Kiralarda yaşanan artışlar nedeniyle kira uyuşmazlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Ev sahipleri ise bu artışlar nedeniyle kiracılarını evden çıkarmak için geçerli tahliye sebebi aramaktadır. Bu tahliye nedenlerinden biri de evcil hayvan besleyen hayvan sahiplerini ilgilendirmektedir. Peki apartmanda köpek beslemek tahliye nedeni midir? Bu soruyu kat mülkiyeti açısından değerlendirdiğimizde apartmanda kedi-köpek […]
 • Ekim 17, 2023
Vasi Tayini Davası Nedir?
Vasi Tayini Davası Nedir? Vesayet, velayet altında bulunmayan küçüklerin ve istisnai olarak velayet altına alınmamış bazı erginlerin korunması amacıyla kabul edilen hukuki bir kurumdur. Vasi, TMK’nın 413. Maddesi gereği, vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan kişidir. Kısıtlanmayı gerektiren haller kanunda tahdidi olarak sayılmış olup, ergin bir kişi hakkında kısıtlama kararı verilerek, kendisine vasi […]
 • Ekim 14, 2023
Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?
Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?  Ülkemizde kentleşmenin ve nüfus artışının etkisiyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki literatürümüzde ”Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olarak adlandırılan halk arasında bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa malikin borcu kararlaştırılan bağımsız bölümlerin tapularını bedel olarak […]
 • Ekim 4, 2023
Arsa Sahibi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Nasıl Feshedebilir?
Arsa Sahibi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Nasıl Feshedebilir? Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, bir inşaat projesini finanse etmek için kullanılan ülkemizde çokça yaygın bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme, müteahhit ile arsa sahibi arasında imzalanır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir modeldir ve arsa sahiplerine mülklerini değerlendirme imkanı sunarken, müteahhitlere de projelerini finanse etme ve […]
 • Ekim 3, 2023
Pergola Ruhsata Tabi Midir?
Pergola Ruhsata Tabi Midir? Günümüzde apartman ve sitelerde yaygın olarak kullanılan pergolalarla apartman sakinlerinin başı dertte. Pergola, kat mülkiyeti kanuna göre kat maliklerinin izni olmadan yapılması yasak olmasının yanında imar mevzuatı kapsamında ruhsata tabi olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde yapı; karada ve suda daimi veya muvakkat, resmi ve hususi […]
 • Eylül 30, 2023
İmara Aykırı Yapı Nedir?
 İmara Aykırı Yapı Nedir? 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, “Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Peki akla her yapı imara uygun mudur sorusu gelecektir. Bu sorunun yanıtı ise imar kanunda düzenlenmiştir. İmar […]
 • Eylül 27, 2023
Sundurma İmara Aykırı Mıdır?
Sundurma İmara Aykırı Mıdır? Toplu halde yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden biri de imara aykırı yapılardır. Günümüzde apartmanlarda yağmur ve güneşten korunmak amacıyla sıklıkla sundurmalar kullanılmaktadır. Peki bu yapılan sundurmalar imara uygun mudur? İmar kanununda yapı; karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı […]
 • Eylül 27, 2023
Bahçeye Duvar Örmek Yasal Mıdır?
Bahçeye Duvar Örmek Yasal Mıdır? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de bahçe duvarları ile ilgili uyuşmazlıklardır. Özellikle bazı apartman sakinleri, bahçeyi kendi kullanımına özgüleyerek, apartmanın bahçesine duvar örmek suretiyle apartman sakinlerinin giriş ve çıkışlarını engellemektedir. Peki bahçeye duvar örmek kat mülkiyeti kanuna göre yasal mıdır? Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti […]
 • Eylül 24, 2023
Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi?
Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi? Toplu halde yaşamın en önemli temsilcileri olan apartmanlardaki önemli problemlerden biri de apartmandaki işyerleridir. Günümüzde birçok apartman ve sitelerde işyerleri kurulmaktadır. Apartmanda işyeri açılması, bağımsız bölümün mesken niteliğinde olup olmamasına göre değişmektedir. Tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde iş yeri açılabilmesi için kat malikleri kurulunun kararına bağlıdır. Ancak bağımsız bölüm […]
 • Eylül 22, 2023
Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi?
Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi? Kentlerin gelişimine bağlı olarak artış gösteren, eğlence yerlerine günlük hayatta pek çok alanda karşılaşılmaktadır. Bu alanlardan birisi de apartman ve sitelerdir. Günümüzde çoğu zaman yazlık bölgelerde apartmanlarda eğlence yerlerinin açıldığını görüyoruz. Apartmanda eğlence yeri açmadan önce apartmanın kurallarına uymak çok önemlidir. Peki bu kurallar nelerdir? Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi […]
 • Eylül 17, 2023
Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür?
Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür? Günümüzde nüfusun hızlı artışı ve bu nüfusun büyük şehirlerde yoğunlaşması ortaya konut ihtiyacını çıkarmıştır. İşte bu ihtiyaç insanları farklı arayışlara itmektedir. Bunlardan birisi de apartmana ek kat ilavesidir. Yapı kayıt belgesi ve kentsel dönüşüm dışında konuyu kat mülkiyeti hukuku açısından değerlendirildiğimizde apartmana ek kat çıkılması mümkün mü sorusunu yanıtlayacağız. Öncelikle […]
 • Eylül 12, 2023