Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere […]
 • Kasım 27, 2021
Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?
Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir? Apartman yaşamının önemli sorunu arasında yer alan bahçe kullanımı konusu kat malikleri arasında ihtilaflar yaşanmasına neden olmakta özellikle bazı apartman sakinleri, kat maliklerinin onayını almadan ortak alan olan bahçeyi kendi kullanımına özgüleyerek, diğer kat maliklerinin bahçeyi kullanmasını engellemektedir. Halbuki bahçe apartmanın ortak malıdır. Dolayısı ile tüm kat maliklerinin kullanımına açıktır. […]
 • Kasım 27, 2021
Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararının Tanıma Ve Tenfizi Nedir?
Yurtdışında Cinsiyet Değiştirme Kararı Türkiye’de Nasıl Tanınır?  Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadının erkeğe veya erkeğin kadına dönüştürülmesini sağlayan tıbbi müdahaleye verilen isimdir. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılabilmektedir. Türk makamlarınca cinsiyet değiştirme ameliyatı hakim kararına bağlanmıştır. Mahkeme kararı olmadan kimseye cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılamaz. Bazı ülkelerde mahkeme kararı olmadan cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılabilmektedir. […]
 • Kasım 23, 2021
Tapuda Mesken, İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?
Tapuda Mesken Olan Yer İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?  Apartmanlarda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin iş yeri olarak kullanılmasıdır.  Birçok apartman sakini koku, gürültü nedeniyle bu işyerlerinden şikayetçidir. Peki apartmanlarda iş yeri açılması yasal mıdır? 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24/2 maddesinde ” Ana […]
 • Kasım 20, 2021
Sosyal Medya Hesabının Çalınması Suçu
Sosyal Medya Hesap Hırsızlığı Günümüzde akıllı telefonların ve internet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sosyal medya kullanımı gözle görülür şekilde artmış olup, sosyal medya kullanımının artışı ile beraber hemen hemen herkes en az bir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İnternet ve teknolojinin hızlı gelişmesi sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda büyük artış yaşanmasına neden olmuştur. Bu suçlardan […]
 • Kasım 15, 2021
İsim Değiştirme Davası Nedir?
İsim Değiştirme Davası Ad, insanları birbirinden ayırmaya yarayan önemli bir unsur olmasının yanında kişiliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Ad, kişi tarafından benimsendiğinde anlam kazanır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimselerin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Türkiye’de birçok insan adından memnun olmadığı için isim değişikliği yoluna gitmektedir. İsim değişikliği yasal olarak mümkün olup, isim değiştirme […]
 • Kasım 6, 2021
Dış Cephede Saksı Sorunu
Bina Dış Cephelerinde Saksı Sorunu Çok katlı binalarda yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de balkon ve dış cephelere konulan çiçek saksılarıdır. Ortak alanlara asılan saksıların, binanın görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle apartman yönetimlerince kaldırılması istenmektedir. Dış Cephede Saksı Mümkün Müdür? Kat malikleri binanın mimari durumunu korumakla yükümlü oldukları gibi […]
 • Kasım 4, 2021
Apartmanda Su Sızıntısı Nasıl Önlenir?
Apartmanda Su Sızıntısı Sorunu Apartmanda komşuluk ilişkileri birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Komşular arasında sıkça yaşanan sorunlardan biri de su sızıntısıdır. Genellikle üst kattan alt kata doğru gerçekleşen su sızıntısı sorunu apartmandaki yaşamı olumsuz etkilemesinin yanında maddi zarara da neden olmaktadır. Sızıntıdan Kim Sorumludur? Bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zarardan kimin sorumlu olacağı konusunda […]
 • Kasım 2, 2021
Apartmana Sonradan Asansör Yapılabilir Mi?
Apartmana Sonradan Asansör Yapılır Mı? Binalarda yaşamı kolaylaştıran asansörler apartmanlarda vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Son yıllarda asansöre olan talebin artışı ile birlikte eski binalarda da asansör yapımı hız kazanmıştır. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde olmayıp, sonradan asansör inşası için kat malikleri kurulunca karar alınması gerekir. Asansör Kararı Nasıl Alınır? Asansör faydalı yenilik ve ilavelerden olup, […]
 • Ekim 31, 2021
Haksız İcra Takibi Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?
Haksız İcra Takibi Yapan Alacaklıdan Manevi Tazminat İstenebilir! Yargılama konusu olayda borçlu, haksız icra takibi nedeniyle mağdur olduğunu yaptığı masraflar nedeniyle maddi ve manevi zararının tazminini istemiştir. Mahkeme, borçlu aleyhinde başlatılan takibin haksız olduğu gerekçesiyle borçlunun uğradığı manevi zarardan alacaklının sorumlu olacağını kabul etmiştir.   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E: 2015/2330      K:2016/795 “İçtihat […]
 • Ekim 27, 2021
Apartmanda Kamera Sistemi Kurulması Kararı Nasıl Alınır?
Apartmanda Güvenlik Kamerası Sorunu  Şehir hayatının kalabalıklığı, metropol yaşamının getirdiği risk nedeniyle apartmanlarda huzur ve güvenliği sağlamak için birtakım tedbir ve önlemler alınmaktadır. Bunlarda biri de bina içerisine ve dışarısına yerleştirilen güvenlik kamera sistemleridir.  Yönetim planında aksine hüküm yoksa kat maliklerinin rızası ile ortak alanların dış duvarlarına güvenlik kameraları takılması mümkündür.  634 sayılı Kat Mülkiyeti […]
 • Ekim 27, 2021
Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır?
Bankadaki Miras Kalan Para Nasıl Çekilir? Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan hakları, malları ve borçlarına tereke adı verilir. Terekedeki haklardan biri de bankadaki paradır. Mirasçılar, banka nezdinde bulunan murise ait paraları miras payları oranında isteyebilir.  Bankaya Başvuru Nasıl Yapılır? Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre murise ait hesaptaki paranın misli eşya olması sebebiyle her bir mirasçı […]
 • Ekim 24, 2021
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getirmekte bu sorunlardan biri de kapıcının kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı konusudur. Konut Kapıcıları Yönetmeliğindeki tanıma göre kapıcı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güveliklerinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, ve bahçenin […]
 • Ekim 21, 2021
Apartman Yönetim Kurulu Kararının İptali İstenir Mi?
Yönetim Kurulu Kararlarının İptali İstenir Mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34’e göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Yönetim kurulu üyeleri kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludur. Yönetim kurulu kararları; Kat Mülkiyeti […]
 • Ekim 19, 2021
Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?
Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir? Salt İkrar Hakimi Bağlamaz! Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince suç tarihinde kişiden uyuşturucu madde ele geçirilmemiş ya da uyuşturucu madde kullandığı tıbben de tespit edilmemiş, söz konusu suçun işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli bir kanıtın bulunmadığı durumlarda soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında […]
 • Ekim 15, 2021
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik  Uyuşturucu kullanma suçunda, şüphelinin ilk eylemi ise kanundaki şartlara bakılmadan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmektedir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra şüphelinin 5 yıl denetim süresi içerisinde yükümlülüklere uyması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından takipsizlik kararı verilir. Erteleme süresi içerisinde şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle de denetimli serbestlik […]
 • Ekim 15, 2021
Manevi Tazminat Davası Nedir?
Manevi Tazminat Kişinin hukuka aykırı bir eylem yüzünden çektiği acı ve ızdırap karşılığında belli bir meblağ manevi zararının ödenmesinin istenmesi talebine denir. Manevi tazminat talep edebilmek için kişilik hakkı ihlali şarttır. Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, […]
 • Ekim 12, 2021
Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Durumunda İşçi Tazminata Hak Kazanır Mı?
 Fazla Mesai Ücreti İş kanunu madde 41’de düzenlenen fazla çalışma; ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği hükme bağlanmıştır.  Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalara verilen isimdir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. İş kanunda haftalık 45 saati […]
 • Ekim 11, 2021
Panjur Taktırmak Yasak Mıdır?
Apartmanda Panjur Sorunu! Güneş ve ısı yalıtımı sağlaması nedeniyle birçok ev sahibi panjur takılmasını isteyebiliyor. Ancak çoğu zaman izin alınmadan monte edilen panjurlar binanın estetiğini bozduğu ve dış görünümünü değiştirdiği gerekçesiyle apartman sakinleri arasında sorunlara neden olmaktadır. Peki Panjur İçin İzin Gerekli Midir? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesinde kat maliklerinin ana taşınmazın mimari […]
 • Ekim 10, 2021
Apartman Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?
Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?  Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler […]
 • Ekim 10, 2021