Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, KVKK, Arabuluculuk alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Şartlı Tahliyenin Geri Alınması
Koşullu Salıvermenin Geri Alınması Uygulama tabiriyle ”İNFAZ YAKMAK” nedir? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun madde 107/12’ye göre ”Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” Koşullu salıvermesi geri alınan hükümlüler cezalarını kapalı ceza […]
 • Mayıs 18, 2024
Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir?
Evi Kötü Kullanan Kiracıya Ne Yapılabilir? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde kiracının önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma borcudur. Bunun aksine davranış kiracının tazmin sorumluluğunu doğuracaktır. 6098 sayılı TBK’nun 316/1 maddesi hükmü […]
 • Mayıs 18, 2024
Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ?
Bodrum Katı Kiraya Verilir Mİ? Kat mülkiyeti hukukunda apartman ve sitelerde bağımsız bölümler haricinde tüm kat maliklerinin kullanımına ayrılan ortak alanlar vardır. Bu ortak alanlar üzerinde her bir kat maliki eşit kullanım hakkına sahiptir. Birçok apartman ve sitelerde gelir elde etme amaçlı bodrum, sığınaklar gibi ortak alanların kiraya verildiğini görüyoruz. Peki bu kiralamalar hukuka uygun […]
 • Mayıs 17, 2024
Bodrum, Konut Haline Getirilebilir Mi?
Bodrum, Konut Haline Getirilebilir Mi? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan birisi de ortak alanların bağımsız bölüm haline getirilmesi isteğidir. Bazı kat malikleri ana taşınmazdaki bodrumu, konuta dönüştürüp kullanmaktadır.  Peki, bu durum karşısında ne yapılabilir?  Ana taşınmazdaki bodrumun, konut haline dönüştürülmesi hukuka uygun mudur sorusunun cevabı için öncelikle kat mülkiyeti kanuna […]
 • Mayıs 17, 2024
İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır?
İşyeri Gürültüsü İçin Ne Yapılmalıdır? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunların en başında gürültü gelmektedir Özellikle son dönemlerde kentlerin gelişimine bağlı olarak artış gösteren, iş yerlerine günlük hayatta pek çok alanda karşılaşılmaktadır. Bu alanlardan birisi de apartmanlardır. Apartmanlara açılan iş merkezleri, ticari faaliyetlerinin yanında gürültüye de sebebiyet veriyor. Apartmanın altındaki […]
 • Mayıs 15, 2024
Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi?
Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yaşanan sorunların çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinde ise ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetileceği belirtilmiştir.Yine […]
 • Mayıs 13, 2024
Tente Nasıl Kaldırılır?
Tente Nasıl Kaldırılır? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de balkonlara monte edilen tentelerdir. Tenteler, diğer kat maliklerinin haklarını manzara hakkını ihlal ettiğini, binanın dış görüntüsünü ve statik yapısını bozduğu, gerekçesiyle apartman sakinleri arasında şikayetlere neden oluyor. Güneşten, rüzgârdan korunmak için balkonun üzerine kurulan tenteler için ne yapılmalıdır? Balkona monteli, açılır […]
 • Mayıs 8, 2024
Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir?
Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir? Kiralık ev fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kira uyuşmazlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Mahkemeler, ev sahipleri kiracılar arasındaki davalar ile dolu olup, yükselen kiralar nedeniyle ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak için geçerli tahliye sebebi aramaktadır. Türk Borçlar Yasamızdaki kiraya ilişkin düzenlemeler kiracı lehine olup, ev sahipleri haklı neden olmadan kiracıyı evden çıkaramaz.  Ev sahipleri için kiracıyı evden çıkarma […]
 • Nisan 27, 2024
Manzara Kapatma Davası Nedir?
Manzara Kapatma Davası Nedir? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Komşu ihlalleri nedeniyle günümüzde çok fazla dava açılmaktadır. Komşuluk hukuku kaynaklı açılan davalardan biri de manzara kapatma davasıdır. Hızlı ve çarpık kentleşme sonucu yükselip giden binalar çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan biri de manzara kaybıdır. Manzara kaybı nedeniyle konutun değerinin […]
 • Nisan 27, 2024
Apartmanda Mimari Proje Nedir?
Apartmanda Mimari Proje Nedir? Mimari proje ya da onaylı proje, bir yapının teknik ve mimarisi hakkında bilgi veren projeye denir. Apartmanın mimari durumu mimari projede gösterilir. Apartman ve sitelerde mimari projeye aykırı yapı inşa edilmesi kat mülkiyeti hukukuna göre yasaktır. Kat mülkiyeti kanunun 19. maddesinde kat maliklerine ana taşınmazın bakımına ve mimari durumu ile güzelliği […]
 • Nisan 27, 2024
Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Artırım İstenebilir Mi?
Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Artırım İstenebilir Mi? Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk Nafakası Artırılabilir Mi? Yoksulluk nafakası anlaşmalı boşanma davası içinde veya anlaşmalı boşanma sonrası istenebilmektedir. Ancak mahkeme tarafından hükmedilen bu nafaka ilerleyen yıllarda ekonomik ve sosyal koşullar […]
 • Nisan 21, 2024
Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka İstenebilir Mi?
Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka İstenebilir Mi? Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Yoksulluk nafakası, boşanma davasında talep edilebilen bir nafaka türüdür. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir.  Boşanmanın eki niteliğinde olan yoksulluk nafakası boşanma kararının kesinleşme tarihine kadar talep edilebilir. Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası İstenir […]
 • Nisan 21, 2024
Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?
Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi? Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir.Türk Medeni Kanunumuzun 175. Maddesine göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, geçimi için diğer taraftan, mali gücü oranında, süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu bağlamda, […]
 • Nisan 21, 2024
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Boşanma davaları ülkemizde en çok açılan dava türlerinden birisidir. En kısa sürede boşanma kararı için anlaşmalı boşanma davası açılması gerekmektedir.Dileyen herkes anlaşmalı boşanma davası açamaz. Anlaşmalı boşanma davası için belirli gereken şartlar vardır. Bu şartları taşıyan taraflar anlaşmalı boşanma davası ile evliliğini kısa sürede sonlandırabilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir? Evlilik […]
 • Nisan 11, 2024
Çocuk Nafakası Nedir?
Çocuk Nafakası Nedir? Boşanma halinde de anne ve babanın çocuklara karşı sorumlulukları devam etmektedir. Boşanmanın önemli sonuçlarından biri olan velayet konusunda Türk Medeni Kanununda boşanma halinde hakim eşlerden birine velayeti verebilir diye belirtilmektedir. Türk Hukukunda boşanma sonucu velayeti kendisine bırakılan tarafa çocuk için nafaka vermekle yükümlüdür. Nafaka; iştirak ve yoksulluk nafaka olmak üzere iki çeşit […]
 • Nisan 9, 2024
Çocukla Kişisel İlişkin Kaldırılması Davası Nedir?
Çocukla Kişisel İlişkin Kaldırılması Davası Nedir? Anne veya baba ile çocuk arasındaki kişisel ilişkinin, koşullara ve duruma bağlı olarak değiştirilmesi mümkündür. Gerektiğinde kişisel ilişkinin azaltılıp artırılabileceği gibi çocuğun yüksek yararının gerektirmesi durumunda tamamen de kaldırılması mümkündür.Kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da tamamen kaldırılması için dava açılması şart olup, dava açılmadan kişisel ilişki sınırlandırılıp, kaldırılamaz. Çocukla kişisel ilişki kurulmasında gözetilecek […]
 • Nisan 9, 2024
Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir?
Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden birisi de apartman isminin ne olacağı konusudur. Peki kat malikleri karar alarak apartmanın ismini değiştirebilirler mi? Ana gayrimenkulün kat malikleri kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile kat malikleri kurulu tarafından kararlaştırılacağı yasada kabul edilmiştir. Kat […]
 • Nisan 3, 2024
Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?  
Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?  Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu ve onlara hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin yönetim ve denetim görevini layıkıyla yapmayıp kötüye kullanarak kat maliklerine zarar verecek şekilde hareket etmesi halinde Türk Borçlar Kanunun vekalete ilişkin hükümleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince yöneticinin sorumluluğuna gidilebilecektir. 634 sayılı Kanunun 38. […]
 • Mart 22, 2024
Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur?
Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur? Apartmanda yaşam pek sorunu da beraberinde getiriyor. Binalarda su baskınları nedeniyle dairelerde maddi zararlar oluşmaktadır. Su baskınların nasıl önlenebileceği ve dairelerde oluşan zararların giderilmesi için ne yapılması gerektiği konuları komşular arasında büyük problemlere neden olmaktadır. Bağımsız bölümlerde oluşan hasarların giderilmesini ve tazmini için dava açılması zorunludur. Dava dışında bir […]
 • Mart 22, 2024
Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir?
Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir? Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarının en önemli sorunlarından biri ortak alan işgalidir. Apartmanların altında dükkanların farklı iş dallarındaki işletmelere kiraya verilmesi sebebiyle apartman ön bahçesi işgal edilmektedir. Halbuki ortak alanlar apartman sakinlerine ait olup, ortak yerler ticari faaliyete konu olamaz. Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip […]
 • Mart 11, 2024