Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, KVKK, Arabuluculuk alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Dükkanı Büyütmek Mümkün Müdür?
Dükkanı Büyütmek Mümkün Müdür? Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmanlarda çok sayıda insanın bir arada yaşaması, ortak kullanılan alanlar ve kuralların olduğu bir ortamda oluşan sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlardan birisi de dükkanı büyütme istemidir. Toplu yaşamda çıkan sorunlarda uygulanacak kanun kat mülkiyeti yasasıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu, bir binadaki bağımsız bölümlerin (daireler, […]
 • Haziran 2, 2023
Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür?
Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Birçok insanın bir arada yaşadığı ve ortak kullanım alanlarının bulunduğu apartmanlarda çoğu zaman anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bunlardan birisi de çatı masraflarından kimin sorumlu olacağı konusudur. Çatı masrafları, apartman yönetimi tarafından toplanan aidat veya ortak giderler aracılığıyla finanse edilir. Bu masraflar, çatının bakımı, onarımı, […]
 • Mayıs 26, 2023
İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?
İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır? İş kazası en basit anlatımla işçinin işverene ait iş yerinde işin yapılması sırasında işçinin yaralanması, hastalanması veya ölümü ile sonuçlanan olaylara denir. Hukukumuzda iş kazası tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan […]
 • Mayıs 9, 2023
İcra İşlemleri Şikayet Edilebilir Mi?
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKAYET YOLU İcra organlarının işlemlerinin uygunluğunu sağlanması amacıyla şikayet kurumu düzenlenmiştir. Şikayet bir dava olmayıp, hukuki çare yoludur. Şikayet icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı başvurulan kendisine has bir yoldur. Şikayet bir dava olmadığı için şikayet talebine karşı tarafın hiç gösterilmemiş olması veya yanlış gösterilmesi şikayetin reddini gerektirmez. Bu nedenle davacı […]
 • Mayıs 8, 2023
İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?
İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi? İş kazası, işçinin çalışma ortamında meydana gelen ve çalışanın yaralanması, hastalanması veya ölümüyle sonuçlanan olaylardır. İş kazaları çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bunlar arasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği, eğitim eksiklikleri, tehlikeli çalışma koşulları, hatalı ekipman kullanımı, dikkatsizlik, işçi yorgunluğu veya ihmali sayılabilir. İş kazaları, işçilerin bedensel yaralanmalara, yanıklara, kırıklara, zehirlenmelere veya solunum […]
 • Mayıs 8, 2023
Apartmanda İmza Toplanarak Kötü Komşu Evden Çıkarılır Mı?
Apartmanda İmza Toplanarak Kötü Komşu Evden Çıkarılır Mı? Toplu yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Toplu yaşamın temsilcileri olan apartman ve sitelerde en önemli problem kötü komşudur. Kötü komşuyla yaşamanın zorluğu herkes için bilinen bir gerçektir. Kötü komşu bazen kat maliki bazen de kiracı olabilmektedir. Apartman kuralları sadece kat malikleri için değil aynı zamanda […]
 • Mayıs 5, 2023
Kiracı Kötü Komşuya Dava Açabilir Mi?
Kiracı Komşu Uyuşmazlıklarına Karşı Dava Açabilir Mi? Toplu halde yaşamanın bir gereği olarak herkesin yaşam kurallarına uyması gerekir. Toplu halde yaşamın en önemli temsili de apartman ve sitelerdir. Apartman ve sitelerde huzurun sağlanması için komşuluk hukukunun iyi bilinmesi şarttır. Komşuluk ilişkilerinin devamı için apartmanda oturan malik veya kiracıların huzur ve sükunun, barış ortamının sağlanması için […]
 • Mayıs 4, 2023
Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi?
Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman sakinleri arasında anlaşmazlıklar, apartman yönetimi sorunları, komşu şikayetleri, ortak alan kullanımı gibi pek çok sorunla karşılaşmak mümkündür. Apartmanda sıklıkla yaşanan problemlerden birisi de kapıcı veya apartman görevlisinin kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı hususudur. Konut Kapıcıları Yönetmeliğindeki tanıma göre kapıcı; ana taşınmazın […]
 • Mayıs 2, 2023
Kira Artışı Nasıl Olmalıdır?
Kira Artışı Nasıl Olmalıdır? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde en büyük sorunlardan birisi de kira artışı konusudur. Değişen ekonomik koşullar, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Ev sahiplerinin kiralardaki fahiş artış istemleri […]
 • Nisan 23, 2023
Kirayı Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkartılır?
Kiracının Temerrüdü Nedir? Son yıllarda artan kira bedelleri, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da doğurdu. Yükselen kira fiyatları kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan birisi de kira bedeli konusudur. Yükselen kiralar, kiracıların kira bedelini ödeme konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Ev sahiplerinin kira ücretlerini alamamaları […]
 • Nisan 20, 2023
Tüketici Hukukunda Arabuluculuk
Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Türkiye’de son yıllarda birçok hukuk dalında zorunlu arabuluculuk uygulaması yaygınlaşmıştır. Bunlardan biri de Tüketici Uyuşmazlıklarıdır. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk, tüketicilerin haklarını korumak ve mağduriyetlerinin giderilmesinde etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, tüketicilerin haklarını korumak için çeşitli yasal ve düzenleyici çerçevelere dayanır ve tarafların anlaşmazlıklarını daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde çözmelerine olanak […]
 • Nisan 18, 2023
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Arabuluculuk, bir uyuşmazlığın çözümü için taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve müzakerelerdir. Arabuluculuk, mahkemeye gitmeden önce, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için kullanılan alternatif bir yoldur. Arabuluculuk, hukuk alanında yaygın bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kullanılır. Ancak her uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli değildir. Arabuluculuk yalnızca tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Bunlardan birisi de Ticari […]
 • Nisan 18, 2023
İş Hukukunda Arabuluculuk
İş Hukukunda Arabuluculuk Arabuluculuk, iki veya daha fazla taraf arasında bir anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) aracılığıyla çözüme ulaşılmasını sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yöntemde, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için mahkeme yerine bir arabulucuya başvurarak anlaşmaya çalışmaları hedeflenir. Arabulucu, tarafları dinleyerek, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasını sağlar. Arabuluculuk, uyuşmazlıkların hızlı ve […]
 • Nisan 17, 2023
Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye
Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye Kira hukuku, hem kiracıların hem de kiraya verenlerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ancak kira hukukunun temel amacı kiracıların korunmasıdır. Bunun nedeni, kiracıların, kiraya veren karşısında daha zayıf konumda olmasıdır. Bu yüzden de kanunumuzda tahliye sebepleri sınırlı sayıda sayılmıştır. Kanunda belirtilen bazı hallerde kiracının tahliyesi ancak belirli […]
 • Nisan 17, 2023
Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Nedir?
Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Nedir? Son yıllarda artan kira bedelleri, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da doğurdu. Yükselen kiralar ev sahibiyle kiracıyı birbirine düşürmüş, mahkemeler kiracı ve ev sahiplerinden kaynaklanan davalarla doludur. Son zamanlarda kira uyuşmazlıklarında artış dava sayılarını da artırdı. Kira davalarındaki ciddi artışın önüne geçmek için yeni düzenlemeyle kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesi getirilmiştir. […]
 • Nisan 16, 2023
Kiracı Evi Göstermek Zorunda Mıdır?
Kiracı Evi Göstermek Zorunda Mıdır? Yükselen kiralar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ev sahiplerinin kiralardaki fahiş artış istemleri kiracıları mağdur etmektedir. Bu durum kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ilişkileri zorlaştırmaktadır. Ev sahipleri değişen ekonomik koşullar, istedikleri oranda zam yapamaması ve artan konut fiyatları nedeniyle evlerini satmaya başladı. Evin satışı sürecinde kiracı ile ev […]
 • Nisan 16, 2023
Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir?
Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde kiracının önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma borcudur. Özenle kullanım; kiracının kiralanana zarar vermemesi, kiralananı sözleşmeye uygun,  hasarsız  ve temiz kullanımı gibi […]
 • Nisan 15, 2023
Aile Konutu Tahliye Edilebilir Mi?
Tahliye Taahhüdünde Aile Konutu İtirazı Nedir? Emlak piyasasında artan fiyatlar, nedeniyle ev sahipleri kiracılardan tahliye taahhüdü alma yoluna gitmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı beyanıdır. Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. TMK 352/1 maddesine göre; kiracı, kiralananın teslim edilmesinden […]
 • Nisan 12, 2023
Komşu Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Nedir?
Kat Mülkiyeti Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Nüfusun hızlı artışı birlikte konut ihtiyacı artmış bunun sonucunda toplu yaşam yaygınlaşmıştır. Toplu yaşamın en önemli parçaları da apartman ve sitelerdir. Apartman ve sitelerde yaşam ise pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlar apartman/siteden ve komşudan kaynaklanan olmak üzere iki türlüdür.Toplu yaşamın huzur içerisinde sürmesi komşuluk hukukunu iyi […]
 • Nisan 11, 2023
Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?
Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi? Kat malikleri arasında sıkça yaşanan problemlerden biri de otopark kullanımıdır. Nüfusun her geçen gün artışı ile birlikte araç sayısı da artmış. Bu durum apartmanlarda otopark sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Apartmanın boş alanlarını kat malikleri otopark olarak kullanmak istemektedir. Peki bu yasal mıdır? Apartmanda tüm kat malikleri ortak alanlardan […]
 • Nisan 5, 2023