Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur? Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getirmekte bu sorunlardan biri de kapıcının kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı konusudur. Konut Kapıcıları Yönetmeliğindeki tanıma göre kapıcı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güveliklerinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, ve bahçenin […]
 • Ekim 21, 2021
Apartman Yönetim Kurulu Kararının İptali İstenir Mi?
Yönetim Kurulu Kararlarının İptali İstenir Mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34’e göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Yönetim kurulu üyeleri kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludur. Yönetim kurulu kararları; Kat Mülkiyeti […]
 • Ekim 19, 2021
Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?
Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir? Salt İkrar Hakimi Bağlamaz! Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince suç tarihinde kişiden uyuşturucu madde ele geçirilmemiş ya da uyuşturucu madde kullandığı tıbben de tespit edilmemiş, söz konusu suçun işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli bir kanıtın bulunmadığı durumlarda soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında […]
 • Ekim 15, 2021
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik  Uyuşturucu kullanma suçunda, şüphelinin ilk eylemi ise kanundaki şartlara bakılmadan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmektedir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra şüphelinin 5 yıl denetim süresi içerisinde yükümlülüklere uyması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından takipsizlik kararı verilir. Erteleme süresi içerisinde şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle de denetimli serbestlik […]
 • Ekim 15, 2021
Manevi Tazminat Davası Nedir?
Manevi Tazminat Kişinin hukuka aykırı bir eylem yüzünden çektiği acı ve ızdırap karşılığında belli bir meblağ manevi zararının ödenmesinin istenmesi talebine denir. Manevi tazminat talep edebilmek için kişilik hakkı ihlali şarttır. Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, […]
 • Ekim 12, 2021
Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Durumunda İşçi Tazminata Hak Kazanır Mı?
 Fazla Mesai Ücreti İş kanunu madde 41’de düzenlenen fazla çalışma; ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği hükme bağlanmıştır.  Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalara verilen isimdir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. İş kanunda haftalık 45 saati […]
 • Ekim 11, 2021
Panjur Taktırmak Yasak Mıdır?
Apartmanda Panjur Sorunu! Güneş ve ısı yalıtımı sağlaması nedeniyle birçok ev sahibi panjur takılmasını isteyebiliyor. Ancak çoğu zaman izin alınmadan monte edilen panjurlar binanın estetiğini bozduğu ve dış görünümünü değiştirdiği gerekçesiyle apartman sakinleri arasında sorunlara neden olmaktadır. Peki Panjur İçin İzin Gerekli Midir? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesinde kat maliklerinin ana taşınmazın mimari […]
 • Ekim 10, 2021
Apartman Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?
Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?  Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler […]
 • Ekim 10, 2021
Apartmanda Havuz Kararı Nasıl Alınır?
Apartmana Havuz Yapılması Kararı Nasıl Alınır? Yaz aylarının aktivite alanlarından biri olan havuzlar apartmanlarda vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Havuz kültürünün yaygınlaşmasıyla özellikle son yıllarda yeni yapılan havuzlu konutların satışında bir artış söz konusudur. İnsanlar ev satın alırken havuz olup olmadığını değerlendirmekte havuza olan ilginin artışı ile havuzlu konutlara rağbet gün geçtikçe artmaktadır. Havuza olan talebin artışı […]
 • Ekim 6, 2021
Reşit Çocuk Nafaka İsteyebilir Mi?
Reşit Çocuk Anne Ve Babadan Nafaka İsteyebilir Mi? Eşler, müşterek çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdür. Boşanma halinde de anne ve babanın çocuklara karşı sorumlulukları devam etmektedir. Boşanmanın önemli sonuçlarından biri olan velayet konusunda Türk Medeni Kanununda boşanma halinde hakim eşlerden birine velayeti verebilir diye belirtilmektedir. Boşanma halinde eşlerin ergin olmayan çocukları […]
 • Ekim 4, 2021
Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?
Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi? Kat mülkiyeti kanununa göre 8 katlı ya da 8 kattan daha çok binalar için apartman yöneticisi bulundurulması zorunludur. Tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilen yöneticinin apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde önemli role sahiptir. Yöneticinin kanundan ve yönetim planından doğan birçok görevi bulunmaktadır. Kanundan doğan yükümlülükleri 634 […]
 • Ekim 2, 2021
Uyuşturucu Madde Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?
Uyuşturucu Madde Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir? Uyuşturucu madde kullanımı, bütün devletler tarafından etkili bir şekilde mücadele edilmeye çalışılan sosyal bir sorundur. Ülkemizde de uyuşturucu kullanma suçu oldukça yaygın işlenmektedir. Uyuşturucu suçlarında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun tespitinde belirgin rol oynayan bir husus da uyuşturucu madde […]
 • Ekim 2, 2021
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadığı Gerekçesiyle İsim Değişikliği Talebi Reddedilemez
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadığı Gerekçesiyle İsim Değişikliği Talebi Reddedilemez! Başvurucunun uzun yıllardır cinsel yönelimine uygun bir ismi benimsediği ve kullandığını resmî kayıtlarda yer alan ismi ile bilinen isminin farklı olması nedeniyle çalışma ve sosyal hayatında zorluklarla karşılaştığını belirtmiş, bu nedenle de isminin değiştirilmesini mahkemeden istemiştir. Mahkeme talebi reddederek başvurucunun kadın ismini kullanabilmesi için cinsiyet değişikliği […]
 • Eylül 27, 2021
Orman Yakma Suçunun Cezası
Orman Yakma Suçunun Cezası Nedir? Ülkemiz ormanlık alan sayısı bakımından zengin bir ülkedir. Tarım ve Orman Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye’de 1999 yıllında orman alan miktarı ülke yüzölçümünün %26,7’si iken, 2018 yılında bu oran %29’a yükselmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerini incelediğimizde binlerce orman yangınının gerçekleştiğini görmekteyiz. Son zamanlarda da ülkemizde Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz yangınları […]
 • Eylül 15, 2021
 Evi Terk Eden Eş Kusurlu Mudur?
Terk Nedeniyle Boşanma Davası Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi, terk edilene terk sebebiyle (TMK.md.164) boşanmayı isteme hakkı verirse de, terk olgusu tek başına Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesindeki boşanma sebebini oluşturmaz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davasında terk dışında başka kusurlar da aranacaktır. Bu durumda iki farklı dava açmanız […]
 • Eylül 11, 2021
Değer Kaybı Tazminatı Nedir?
Değer Kaybı Tazminatı Nedir? Değer Kaybı; meydana gelen kaza nedeniyle araçta oluşan piyasa rayiç değer düşüklüğüne denir. Değer kaybı tazminatı ülkemizde trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle önemli bir tazminat türüdür. Türk Ticaret Kanununun 1409. Maddesine göre kusurlu olan tarafın trafik sigortası değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Değer kaybı tazminatı talebe bağlıdır. Sigorta şirketleri, talep olmadığı takdirde […]
 • Eylül 10, 2021
İstenmeyen Reklam Mesajlarını Engellemenin Hukuki Yolu Nedir?
İstenmeyen Mesaj Ve Aramalara Karşı Hukuki Başvuru Yolları Günümüzde birçok telefon kullanıcısı rızası dışında gelen arama ve mesajlardan şikayetçidir. İnternet sitesi, kurum, markalardan gelen bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj ve aramalar kullanıcıları rahatsız etmekte, telefon kullanıcıları istemeseler bile bu mesaj ve aramalara maruz kalmaktadır. Peki Bunları Engellemenin Bir Yolu Var Mıdır? Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını […]
 • Eylül 9, 2021
Adres Ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nasıl Alınır?
Ülkemizde kanayan yara olan kadına şiddet konusu kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatını oldukça kötü etkilemektedir. Kadınlarımız, çocuklarına veya aile bireylerine karşı bir eylem gerçekleşeceği korkusuyla yaşamak zorunda kalması hayatlarının çekilmez bir hale gelmesine neden olmaktadır. Son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı kanunda şiddet mağduru kadınların, şiddet ortamından […]
 • Eylül 2, 2021
Apartmana Çanak Anten Takılması Yasal Mıdır?
Apartmanda oturan kat malikleri arasında sürekli anlaşmazlığa neden olan konulardan bir tanesi de çanak anten problemidir. Binanın dış cepheleri, özellikle çatıya monte edilen çanak antenler , çoğu zaman ana yapıya zarar vermekte, estetik olarak görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bu nedenle sık sık kat malikleri arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Ancak buna rağmen günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve […]
 • Ağustos 31, 2021
Apartmanda Dış Cepheye Tabela Asmak Mümkün Müdür?
Apartmanda Tabela Sorunu! Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dış cephelere reklam amaçlı asılan tabelalardır. Binanın ortak alanlarına asılan dış cepheyi işgal edecek büyüklükte reklam amaçlı monte edilen tabelalar apartmanın statiğine zarar vermekte, görüntü kirliliği yaratmaktadır Peki rahatsızlık veren bu tabelalarla hukuki mücadele yolu nedir? […]
 • Ağustos 29, 2021