Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?
  • Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Zina, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda bir boşanma sebebidir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliğinin getirdiği birçok yükümlülük var olup, bunlardan en önemlisi de sadakattir. Eşler, evlilik birliği içerisinde birbirine sadık kalmak zorundadır. Aksi davranışlar zina kabul edilir ve boşanma nedeni oluşturur.

Türk Medeni Kanunu 161. Maddesinde zinanın boşanma nedeni olduğu kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanunun 161. Maddesine göre ‘‘Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.’’Hükmü gereğince zina bir boşanma nedenidir.

Evlilik birliği içerisinde her davranış zinaya sebebiyet vermez. Bazı durumlarda kadın veya kocanın eylemleri zina değil, güven sarsıcı davranış oluşturabilir. Bilinenin aksine elektronik ortamda başka biri ile duygusal veya cinsel yazışmalar zina sayılmaz, güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir. Ancak bu tür davranışlarda Türk Medeni Kanunun 166/1-2. Maddesi gereğince boşanmayı gerektiren kusurlu davranıştır.

Zina için cinsel ilişki şarttır. Zina olayının mevcut sayılması için en önemli koşul cinsel ilişkinin varlığının kesin veya güçlü karineyle kanıtlanmış olmasıdır.
Zina Nasıl İspatlanır?

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için zina olayının kanıtlanması gereklidir. Zinanın her türlü kanıtla ispatı olanaklı olup, önemle belirtmeliyiz ki bir delilin mahkemece kabul edilmesi için, o delilin usulsüz ve hukuka aykırı olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesi gerekmektedir. Hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen deliller meşru kabul edilmez. Zina davasında da kullanılması mümkün değildir.

Zina eyleminin varlığını kanıtlayan hukuka uygun delillerle zina vakıasına açıklık getirilebilir. Bunlar; fotoğraflar, otel kayıtları, tanık anlatımı, resmi evraklar vs olabilir. Zina olayının kanıtlanması halinde evlilik birliğinin etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilecektir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Zina sebebiyle boşanma davası her zaman açılamaz. Kanunda bu davayı açabilmek için belirli süreler öngörülmüştür. Zina sebebiyle boşanma davası zamanında açılmadıysa zina nedeniyle boşanma kararı çıkmayacaktır.Zina sebebiyle boşanma davasında davaya haklı olan kadın veya kocanın zinayı öğrenmesinden itibaren 6 ay herhalde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşmektedir. Mahkeme bu süreleri kendiliğinden dikkate almaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş