Ortak Alan İşgali Tespit Edilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ortak Alan İşgali Tespit Edilebilir Mi?
  • Ortak Alan İşgali Tespit Edilebilir Mi?

  • Haziran 26, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanlarda Ortak Alan İşgali Tespit Edilebilir Mi?

Günümüz hayatının getirdiği toplu site yapılaşmaları ya da çok katlı yapılarda kat malikleri sayısının oldukça fazla olması ortak alan problemlerini artırmaktadır. Ortak alanların haksız işgal edilmesi veya ortak alanların bağımsız bölüm içine katılması sorunları apartmanlarda en sık yaşanan sorunların başında gelmektedir. Ortak alanlar tüm kat maliklerindir. Kimse ortak alanları dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku esastır.

Ortak alan işgalinin çözümü için ilgililerin zaman geçirmeksizin hukuki yollara başvurulmalıdır.
Ortak alana el atmadan kaynaklanan davaların açılmadan önce haksız işgal edilen yerlerin tespiti amacıyla delil tespiti yapılmasında fayda vardır.

Özellikle delillerin kaybolma riski varsa delil tespiti yaptırmak da büyük fayda vardır. Delil tespiti, ileride açılması düşünülen veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, daha önceden toplanıp güvence altına alınmasını sağlayan bir kurum olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400. Maddesinde düzenlenen delil tespiti bir dava içinde kullanılacak delillerin tespiti için başvurulan bir yoldur.

“Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller” Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup delillerin hemen tespit edilmemesi halinde zararın artacağı, kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimalinin olduğu durumlarda mahkemeden delil tespiti istenir.

Delil tespitine ilişkin talepler 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 382. Maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmakta olup, henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti Sulh Hukuk Mahkemesinden istenecektir. Ancak dava açıldıktan sonra delil tespiti talebi davanın görevli olduğu mahkemeden istenecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş