İsim Nasıl Sildirilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İsim Nasıl Sildirilir?
  • İsim Nasıl Sildirilir?

  • Haziran 7, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İsim Nasıl Sildirilir?

Ad, kişileri belirleyen ve birbirinden ayıran bir sözcüktür. Başka bir deyişle ad, kişinin toplum içinde tanınmasının ve bu konuda gerekli düzenin sağlanmasının önemli bir aracıdır. Herkesin kendisine özgü bir kişiliği ve öz varlığı olduğundan, bu kişiliğin başkalarınınkinden ayırt edilmesini istemek onun hakkıdır. Ad, kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimselerin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır.

Dava Açılması Zorunlu Mudur?

Kimlikteki iki isminden birini sildirmek yasal olarak mümkün olup, kullanmadığı veya sevmediği ismini sildirmek isteyenler ancak dava yoluyla bu işlemi gerçekleştirebilir.

Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği 4721 sayılı kanunda belirtilmiştir. Buna göre 4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27.maddesi hükmüne göre kişi, haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir.

Türk Medeni Yasasının öngördüğü “haklı neden” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri; ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen adın toplum değerlerine ve yasanın buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun saptanmasıyla sınırlı olmalıdır.

Yargıtay uygulamalarında kişinin bilinip tanındığı ve kullandığı adını değiştirmesi haklı neden sayılmaktadır.
Görevli Mahkeme Neresidir?

İsim değiştirme davası, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Bu yer mahkemesinin yetkisi itiraza tabi olmayıp kamu düzenine ilişkin kesin yetkidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş