Apartman Bahçesi Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Bahçesi Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?
  • Apartman Bahçesi Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

  • Haziran 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Bahçesi Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

Apartman ve sitelerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biride yeterli otopark alanının olmamasıdır. Nüfusun her geçen gün artışı ile birlikte araç sayısı da artmış. Apartmanlarda otopark sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum çözümü için de apartman sakinleri, bahçeyi otopark olarak kullanmak istemektedir. Bahçenin otoparka çevrilmesi yasal mıdır?

Apartmanda Karar Alınarak Otopark Yapılabilir Mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Aynı kanunun 16. maddesinde de kat malikleri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Yine aynı kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasında da kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü oldukları öngörülmüştür.

ESAS OLAN ONAYLI MİMARİ PROJEDİR!

Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası bulunması halinde dahi yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya yazılı rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü kullanmasını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Kanunun 18.maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir.

Kat malikleri karar alsalar bile mimari projede otopark alanı yoksa otopark yapılamaz. Bu durumda önemli olan kat maliklerinin kararı değil, mimari projedir.

Bu nedenledir ki; kat maliklerinin apartmanın mimari projesine uygun hareket etmek yönündeki yükümlülükleri kamu düzenindendir. Kanun, onaylı mimari projeye aykırı herhangi bir durum ya da değişikliği onaylamamaktadır. Bu durumda onaylı mimari projede bahçe olarak gözüken alan otopark olarak kullanılamaz. Aksi durumda her bir kat maliki dava açarak projeye aykırılığı giderilmesini isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş