Yurtdışından Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yurtdışından Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?
  • Yurtdışından Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yurtdışından Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Geçerli olarak kurulmuş bir evlenmenin kanunda öngörülen sebep ve koşullara göre mahkeme kararıyla sona erdirilmesine boşanma denir. Türk makamlarınca boşanabilmek için mahkemede dava açılması şarttır. Mahkeme kararı olmadan boşanmak mümkün değildir. Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de tanınması için dava açılması zorunludur.

Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu 34.maddesi gereğince “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye ‘de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.”
Hükmüne göre yurtdışında alınan boşanma kararının Türk makamlarınca tanınabilmesi için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Yasanın 50. maddesi, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş bulunan ve o devlet kanunlarınca kesinleşmiş ilamların Türkiye’de icra olunabilmesinin verilecek tenfiz kararına bağlıdır. Tanıma ve tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkesin tanıma ve  tenfiz isteminde bulunabileceği hükmü gereğince yurtdışından alınan boşanma  kararının Türkiye’de nüfusa tescil edilebilmesi için mutlaka davası açılması gereklidir. Önemle belirtmeliyiz ki yabancı boşanma kararlarının tenfizi için ancak usule uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Başka bir anlatımla dava olmadan tanıma ve tenfiz kararı verilemez.

 Tanıma Ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarına ilişkin yabancı mahkemelerde verilen kararların tanıma ve tenfizi davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Tanıma Ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Boşanma davalarına ilişkin yabancı mahkemelerde verilen kararların tanıma ve tenfizi davalarında yetkili mahkeme için; bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilmektedir.

Dava Açmadan Yurtdışındaki Boşanma Kararı Türkiye’de Tanınabilir Mi?

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 690 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yurtdışında boşanma kararının tanınmasına yönelik kolaylıklar getirilmiştir. Artık yeni düzenlemeye göre yurtdışından alınan boşanma kararını dava açmadan Türkiye’de geçerli hale getirebilirsiniz. Yurtdışında boşanan çiftler birlikte başvurmaları halinde dava açmadan Türkiye’de boşanmış sayılacaklardır. Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Ancak önemle belirtmeliyiz ki bu düzenleme sadece boşanma kararıyla ilgilidir.

Boşanma ile birlikte verilen; tazminat, nafaka, malların paylaşımı gibi durumlarda konsolosluktan işlem yapılamaz. Yurtdışında alınan bir boşanma kararının Türkiye’de her yönden geçerli olması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemlerinin yapılması ile mümkündür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş