Site Yönetimi Havuza Girmeyi Yasaklayabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Site Yönetimi Havuza Girmeyi Yasaklayabilir Mi?
  • Site Yönetimi Havuza Girmeyi Yasaklayabilir Mi?

  • Temmuz 5, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Site Yönetimi Havuza Girmeyi Yasaklayabilir Mi?

​​​​​​​Sıcakların artmasıyla beraber havuzların kullanımını da yaygınlaşmıştır. Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getirdiği gibi havuz konusu da sitelerde problemler yaşatmaktadır.Site sakinlerinin rahat etmesi gerekçeleriyle havuz kullanımında sınırlamalar ya da yasaklama gibi hukuka aykırı uygulamalardan doğan uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Peki Site Yönetimlerinin Havuz Yasaklama Kararı Yasal Mıdır?

Site Yönetiminin almış olduğu karar üzerine diğer kat maliklerinin ortak havuzunu kullanamaması dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılan ayrımlar kişilik haklarını kısıtlaması ve ayrımcılık yapması nedeniyle Anayasaya aykırıdır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27’inci maddesi “Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.” hükmüne sahiptir. İlgili madde hükmüne göre site yönetimi kararlarının, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı olamayacağı ve ana taşınmazın yönetiminin de kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz.

Site yönetimi tüm kat maliklerine eşit davranmak zorunda olup, sitenin ortak alanlarından yararlanma imkanı her bir site sakini için ayrım gözetilmeksizin uygulanır.
Ayrıca yürürlükteki mevzuatta sitenin ortak havuzunu açıkça yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrımcılık yasağı, uluslararası insan hakları hukukunun temelinde yer almakta ve pek çok uluslararası insan hakları sözleşmesinde özel olarak düzenlenmektedir. Anayasasının 10. maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” şeklindeki düzenlemesi ile her türlü ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır.

Havuz Yasaklama Kararının İptali İstenebilir Mi?

Her bir kat maliki havuz yasaklama kararının iptalini isteyebilir. 634 sayılı KMK’nın 33. maddesine göre kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde iptal davası açabilir.

Havuz Yasaklama Kararına Karşı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Şikayet Edilebilir Mi?

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Başvurular” başlıklı17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında “Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir” hükmü bulunmaktadır. Site yönetimlerinin kararlarında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. gibi ayrım yapılması yasaktır. Aksi takdirde ayrımcılık ihlaline karşı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayet yolu açıktır. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir kararında haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetimine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 20 bin lira idari para cezası vermiştir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş