Yönetim Planı Apartmanda Zorunlu Mudur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yönetim Planı Apartmanda Zorunlu Mudur?
  • Yönetim Planı Apartmanda Zorunlu Mudur?

  • Temmuz 25, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yönetim Planı Apartmanda Zorunlu Mudur?

Yönetim planı, bir apartman veya site gibi konut alanlarında uygulanan ve mülk sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir belgedir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartman ve sitelerde yönetim planı oluşturulması zorunludur.

Yönetim planı, ana gayrimenkulün (apartman, site vb.) ortak kullanım alanlarının yönetimini düzenler ve kat malikleri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir

Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olup, kat malikleri kurulu tarafından hazırlanır ve kat maliklerinin onayına sunulur. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir.

Yönetim planı hükümlerinin kat malikleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle uygulanması esastır. Yönetim planı apartmanın anayasası olarak kabul edilir. Bu nedenle de her apartmanda yönetim planı olması yasal bir zorunluluktur. Çünkü kat mülkiyeti kurulması için yönetim planı gereklidir.

Kat mülkiyeti kurulması ve şartları Kat Mülkiyeti Kanunumuzda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre; kat mülkiyeti için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının belgelerle birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gereklidir. Bu belgelerden biri de yönetim planıdır.

Kat Mülkiyeti Kanununda da ifade edildiği üzere yönetim planı yoksa kat mülkiyetine geçiş yapılamaz. Kat mülkiyeti kurulması için gerekli olan yönetim planını haklı bir neden olmaksızın imzalamayanlara karşı her bir kat malikinin dava açma hakkı vardır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş