Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yaş Düzeltme Davası Nedir?
  • Yaş Düzeltme Davası Nedir?

  • Ağustos 8, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Yaş düzeltme davası, kişinin doğum tarihindeki yanlışlığı düzeltmek veya yaşını değiştirmek amacıyla açılmaktadır.  Nüfus kayıtları her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Uygulamada sıklıkla nüfusa geç kaydetmekten kaynaklanan nedenlerle farklılıklar olabilmektedir. İşte bu hatanın düzeltilmesi için yaş düzeltme davası açılması gerekmektedir.

Dava Açmadan Yaş Düzeltme Mümkün Müdür?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca ‘Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir’. Yaş düzeltmesi için dava açılması zorunlu olup, idari başvuru yolu ile yaş düzeltme mümkün değildir.

Yaş düzeltme davası, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Bu yer mahkemesinin yetkisi itiraza tabi olmayıp kamu düzenine ilişkin kesin yetkidir.

Yaş düzeltme davaları, kişinin doğru yaşını kanıtlamak için tüm kanıtların sunulduğu bir hukuki süreçtir.  Yaş düzeltilmesine ilişkin davalar diğer nüfus davaları gibi kamu düzenini ilgilendirdiğinden mahkeme, yapacağı detaylı araştırma ile birçok delili birlikte değerlendirerek diğer kayıtlarla çelişki yaratmayacak şekilde karar vermek durumundadır.

Yaş Düzeltme Davaları, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk uyuşmazlıklarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş