Tapu kaydı Olmayan Dairelerde Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Gerçekleştirilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tapu kaydı Olmayan Dairelerde Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Gerçekleştirilir?
  • Tapu kaydı Olmayan Dairelerde Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Gerçekleştirilir?

  • Temmuz 18, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tapu kaydı Olmayan Dairelerde Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Gerçekleştirilir?

Tamamlanmış bir yapı üzerine farklı nedenlerle kat ilavesi işlemi günümüzde çok yaygındır.  Binaların üzerine inşa edilen dairelerde ortaklık konusu pek çok probleme yol açmaktadır. Peki taşınmaz üzerine inşa edilen dairelerdeki ortaklığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesi istenebilir mi?

Mevcut binaya kat ekleme düşüncesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak çoğu zaman kat eklenen bu yapıların tapu kaydı olmuyor. Bu sebeple de pek çok problem yaratmaktadır. Öncelikle ana yapıdaki ortaklığın giderilmesi için tapuya kayıt edilmesi gerekmektedir.

Kural olarak tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ortaklığın giderilmesi davasına konu edilemez. Burada ortaklığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesini isteyebilmek için ana yapıyı tapuya yazdırmak gereklidir. Ancak bundan sonra kat mülkiyeti suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açılabilecektir.

Kat Mülkiyeti Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, tapu kaydı olan ancak paydaşların aralarında ortaklık ilişkisi bulunan bir gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi için kat mülkiyeti suretiyle işlem yapılabilir. İşte bu süreci adım adım açıklayalım:

Öncelikle, kat mülkiyeti suretiyle ortaklığın giderilmesi için  mevcut gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulması gerekmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesisine uygun birden fazla bağımsız bölümün olan bir yapı var ise bu durumda, talepte varsa kat mülkiyeti tesisi suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kat mülkiyetine uygun bir taşınmazın eğer ortaklığın giderilmesi söz konusuysa o zaman mahkemece öncelikle kat mülkiyetinin kurulmasının tesis edilmesi sağlanır. Kat mülkiyete tabi olan bağımsız bölümler paydaşlara paylaştırılır.  Bağımsız bölümlerde değer farklılıkları varsa ivaz eklenmek suretiyle değerler denkleştirilmek suretiyle paylaşım gerçekleşebilmektedir.

Kat mülkiyeti suretiyle ortaklığın giderilmesi, yasal koşullara bağlanmış, kapsamlı hukuk uyuşmazlıklarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş