Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası
  • Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

  • Şubat 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

Kira fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tahliye davaları her geçen gün artmaktadır. Ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak için kullandığı yöntemlerden birisi de yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davasıdır. Yeni malikin ihtiyacı kanunumuzda tahliye nedeni olarak düzenlenmiştir. Malikin konutu satın almış olması kiracıyı çıkarmak için haklı neden oluşturmaz. Satın alan yeni malikin eve ihtiyacı olduğunu dava açarak kanıtlaması gereklidir.

Yeni malikin açacağı tahliye davası Türk Borçlar Kanunu 351. Maddesinde düzenlenmiştir. 6098 sayılı TBK 351 maddesine göre ”Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.”

Bu kanun hükmüne göre dayanılarak açılacak davalarda tahliye kararı için kiralananı sonradan edinen kişi, eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla kullanabilir.

Bir diğer yöntem de TBK.’nun 351. maddesi uyarınca yeni malikin taşınmazı edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

Yeni malikin, eski malik ile yapılan sözleşmeye dayanarak sözleşme sonunda dava açması halinde, edinme tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya bildirimde bulunması gerekmez. Tahliye için yeni malikin satın almış olması yeterli değildir. Yeni malikin açacağı tahliye davasının kabul edilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gereklidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş