Yaş Büyütme Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yaş Büyütme Davası Nedir?
  • Yaş Büyütme Davası Nedir?

  • Şubat 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yaş Büyütme Davası Nedir?

Yaş büyütme davası, Türk Hukuk sistemimizde düzenlenmiş bir dava türü olup, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesine göre; ilgililer nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme ve tespit davası açmak hak ve yetkisine sahiptirler.

Yaş Büyütmek İçin Dava Açılması Şart Mıdır?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca ‘‘Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz.’’ Yasaya göre mahkeme kararı olmadıkça, kimse yaşını değiştiremez. Yaşın büyütülmesi için dava açılması zorunludur.

Her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, gerçek doğum tarihinin nüfus cüzdanına işlenmesini isteme hakkı vardır. Yaş büyütme davası açmakta hukuki yararı olduğunu düşünen kimseler haklı gerekçeler varsa yaşının düzeltilmesini mahkemeden isteyebilir.

Yaş Büyütme Neye Göre Belirlenir?

Görünüşteki yaşı ile nüfustaki yaşının birbirine uygun olmadığını düşünen kişiler yaş düzeltme davası açabilmektedir. Yaş büyütme davasında kemik yaşı tespiti yapılmaktadır. Yargıtay uygulamalarına göre 25 yaşına kadar kemik yaşı tespiti ile yaş belirlemesi yapılmaktadır. 25 yaşını doldurmuş kişilerin yaş tespitinin tıbben mümkün olmamakta diğer deliller ile birlikte yaş tespiti yapılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar kamu düzenini ilgilendirdiğinden hakim tarafların sunduğu delillerle bağlı kalmayıp, doğrudan doğruya yapacağı araştırma ve toplayacağı delillere göre doğru sicil oluşturmak mecburiyetindedir.

Yaş Düzeltme Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Bu yer mahkemesinin yetkisi itiraza tabi olmayıp kamu düzenine ilişkin kesin yetkidir. Dolayısıyla itiraz olup olmadığına bakılmaksızın bu husus mahkemece resen gözetilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş