Nafaka Artırım Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Nafaka Artırım Davası Nedir?
  • Nafaka Artırım Davası Nedir?

  • Şubat 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Nafaka Artırım Davası Nedir?

Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir. Ancak mahkeme tarafından hükmedilen bu nafaka ilerleyen yıllarda ekonomik ve sosyal koşullar neticesinde yetersiz kalabilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlardaki artışların sonucunda nafaka artırımı talep edilebilir.

Nafaka artırımı, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası için ayrı ayrı istenebilir. İştirak nafakası, müşterek çocuk için ödenen çocuğa özgü bir nafaka çeşididir. Yoksulluk nafakası ise boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa verilen nafakadır. Her iki nafaka türünde de haklı nedenlerle dava yoluyla artış sağlanabilmektedir.

TMK’nun 176. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Yasal düzenlemeye göre nafakanın arttırılması veya azaltılması için tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında olağanüstü bir değişiklik olduğunu nafaka alacaklısı kanıtlaması gerekecektir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre; nafaka alacaklısının ihtiyaçlarında, nafaka yükümlüsünün de gelirinde önceye nispeten olağanüstü bir artış olduğu ispatlanamamış ise nafakanın ancak TÜİK’in yayınladığı ÜFE artış oranında artırılmasına karar verilir.

Çocuk İçin Nafaka Artırım Davası Nedir?

TMK.’nın 182/2.maddesinde; velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf, ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür.Çocuk için iştirak nafakası belirlenirken çocuğun yaşı, eğitim durumu ve günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurulur.

Çocuğun ihtiyaçlarında değişme olması, mevcut nafakanın yetmemesi halinde çocuk için nafaka artırımı davası açılabilmektedir. Hakim, nafaka talebinde bulunanın sosyal ekonomik durumuna göre uygun bir nafakaya hükmeder. Nafaka davası açılması için belli bir süre şartı bulunmamaktadır. Mevcut koşulların oluşması durumunda bu dava her zaman açılabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş