Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur?
  • Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur?

  • Aralık 2, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yeni Malik Eski Borçlardan Sorumlu Mudur?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da elbette aidatlar geliyor. Apartman yönetimi tarafından ortak alanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan aidatlar, malikler arasında sorunlara neden oluyor. Özellikle ev satın almadan önce eski borçların dikkatli araştırılması gerekli. Yoksa eski ve yeni malikler arasında geçmiş borçlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Halbuki Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, her malik bina için yapılan giderlere ortak olarak katılmak zorundadır. Peki bu sorumluluk eski borçları da kapsar mı?

Eski Borçlardan Kim Sorumlu?
Kat mülkiyeti kanunumuzun 20. Maddesi ortak giderleri düzenlemiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Yukarıda da açıklandığı üzere kat maliklerinden her biri ana taşınmazın ortak gider ve aidatlarına katılmakla yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük mülkiyet hakkının zamanına göre değişmektedir.

Yeni mülk sahibi, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulamayacaktır. Eski malik döneminde ödenmemiş borçlar yeni malike yansıtılamaz.
Yeni malik, ortak giderlerden mülkiyeti devraldığı andan itibaren sorumlu olacaktır. Yani bir başka anlatımla ev satın alındıktan sonra ortak giderlerden yeni malik sorumludur.
Eski borçların sorumlusu yeni malik değil, eski malikin kendisi olacaktır.

Yargıtay kararlarına göre de kat malikinin mülkiyet hakkı devam ettiği sürece bu ana kurala uymak zorunluluğu vardır. Kat maliki ancak, mülkiyet hakkı sona erdiği andan itibaren bu yükümlülükten kurtulur. Bu andan itibaren sorumluluk mülkiyetin devri tarihinden sonra gerçekleşen ortak gider, aidat ve avans borçları için yeni malike aittir. Kat malikinin bağımsız bölümünü bir başka şahsa devretmesi durumunda ise kendi mülkiyet hakkı devam ettiği sürece tahakkuk eden tüm ortak giderlerden sorumlu olacağı muhakkaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş