6284 Sayılı Kanunda Nafaka Kararı Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > 6284 Sayılı Kanunda Nafaka Kararı Nedir?
  • 6284 Sayılı Kanunda Nafaka Kararı Nedir?

  • Aralık 15, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
6284 Sayılı Kanunla Nafaka Nasıl Alınır?

Kişilere zarar veren onların acı çekmelerine sebep olan, şiddet farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. En yaygın şiddet türlerinden biri olan ekonomik şiddet; maddi gücü bir şiddet aracı olarak, gelir kaynağı dezavantajlı olan kişiler üzerinde kontrol etmek, cezalandırmak amaçlı kullanılmasıdır. Ortak hayatın geçimine katkıda bulunmamak, müdahil olunması gereken harcamaları yapmamak, ekonomik şiddet davranışlarından olup, günümüzde boşanma davalarının temel nedenlerinden biri de eşlerin birbirlerine uyguladığı ekonomik şiddettir.

Son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı kanunda şiddet “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır.

Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri içermektedir.

Bu tedbirlerden biri de şiddet mağduru lehine nafaka hükmedilmesidir.
Şiddet uygulayan kişi aynı zamanda evin geçimini sağlayan veya kat­kıda bulunan kişiyse  6284 sayılı kanun kapsamında tedbir nafakası talep edebilirsiniz.
6284 sayılı Yasa’nın 5/4. maddesinde yer alan “Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı (Türk Medeni Kanun) kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir”

Kanuna göre aynı evde devamlı yaşadığınız kişi aynı zamanda evin geçimini de sağlıyorsa bu kişiden nafaka isteyebilirsiniz. 6284 sayılı kanundaki tedbirler ivedi işlerden olduğundan nafaka kararını yaşadığınız yere en yakın Aile Mahkemesinden talep edebilirsiniz.

Tedbir Nafakasının İcrası Nasıl Yapılır?

6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir nafakasının icrası da özel prosedürlere tabi tutulmuştur. 6284 sayılı yasada tedbirler acele işlerden sayıldığından verilen nafaka kararlarının icra edilmesi ivedilikle yapılmaktadır.

6284 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü  ödeneğinden karşılanır. Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş