Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?
  • Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?

  • Kasım 27, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Bahçe Kullanım Hakkı Nedir?

Apartman yaşamının önemli sorunu arasında yer alan bahçe kullanımı konusu kat malikleri arasında ihtilaflar yaşanmasına neden olmakta özellikle bazı apartman sakinleri, kat maliklerinin onayını almadan ortak alan olan bahçeyi kendi kullanımına özgüleyerek, diğer kat maliklerinin bahçeyi kullanmasını engellemektedir. Halbuki bahçe apartmanın ortak malıdır. Dolayısı ile tüm kat maliklerinin kullanımına açıktır.

 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Aynı Yasanın 16. maddesinde de kat malikleri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Ayrıca aynı Yasanın 18. maddesinin birinci fıkrasında da kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü oldukları öngörülmüştür.

Ortak bahçenin nasıl kullanılması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre ana taşınmazın ortak yeri olan bahçeden yararlanma ve burayı kullanma hakkı tüm kat maliklerine tanınmıştır.
Hiç kimse ortak alanının kullanımını kendisine tahsis edemez.
Ortak yerin kat maliklerinden birinin kullanımına özgülenmiş olması, burayı ortak yer olmaktan çıkarmaz.
Kat Mülkiyeti Hukuku’na aykırı olarak ortak alanlarda birtakım tesis ve değişiklikler yapılmış olsa da her bir kat maliki bahçenin eski hale getirilmesini mahkemeden isteyebilir.
Bahçe Kiraya Verilir Mi?
Ortak kullanım alanı olan bahçe özel amaca tahsisli yerlerden sayıldığından ecrimisil istenemez!

Yargıtay, ortak yeri işgal eden komşudan tazminat istenemeyeceği görüşündedir. Ortak yerlerin niteliği gereği ekonomik bir yarar sağlamayacağından Ecrimisil (haksız işgal tazminatı – kira alacağı) istemleri reddedilmelidir. Kat Mülkiyeti Yasası uygulamasında, ortak amaçlara tahsis edilmiş olan yerlerin herhangi bir gelir getirmesi ve tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar alması halinde dahi kiraya verilmesi mümkün olmadığından, bu gibi yerlerin işgali sebebiyle ecrimisil istenemez.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş