Vasi Tayini Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Vasi Tayini Davası Nedir?
  • Vasi Tayini Davası Nedir?

  • Ekim 14, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Vasi Tayini Davası Nedir?

Vesayet, velayet altında bulunmayan küçüklerin ve istisnai olarak velayet altına alınmamış bazı erginlerin korunması amacıyla kabul edilen hukuki bir kurumdur. Vasi, TMK’nın 413. Maddesi gereği, vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan kişidir.

Kısıtlanmayı gerektiren haller kanunda tahdidi olarak sayılmış olup, ergin bir kişi hakkında kısıtlama kararı verilerek, kendisine vasi atanabilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nun 405-408.maddelerinde öngörülen kısıtlama sebeplerinden birinin varlığı gerekir. Kısıtlama, kanunda sayılan sebeplerle, kendisinin ve toplumun korunması amacıyla ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararı ile sınırlandırılması olup, kanun gereği kısıtlama nedenleri ve isteğe bağlı kısıtlama nedenleri olarak ikiye ayrılmıştır.

Kanun gereği kısıtlama nedenleri Türk Medeni Kanunun 405-407. maddeleri arasında tahdidi şekilde sayılmış olup, bu sebepler; Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı, Savurganlık, Alkol Bağımlılığı, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadır.

Bir diğer kısıtlılık sebebi ise istek üzerine kısıtlamadır. Türk Medeni Kanunu 408. Maddesinde düzenlenen istek üzerine kısıtlama; Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir. Bu şekilde kısıtlılık kararı verilmesi için istek gerekli olup, ancak kısıtlanma kararı verilmesi için herhalükarda maddede sayılan kısıtlama sebeplerinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Kanun gereği kısıtlama veya istek üzerine kısıtlamada da kısıtlama kararı verilmeden önce kısıtlanacak kişinin dinlenmesi gerekir. Mahkemece kısıtlanma kararı verildikten sonra mahkemenin uygun gördüğü bir vasi atanır. Ancak Türk Medeni Kanunu 415. maddesinde vasi olmada öncelik hakkı tanınmıştır. Buna göre haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin gösterdiği kimse atanabilir. Kanuna göre eğer aileden biri vasiliği kabul etmiyorsa bu durumda mahkemenin belirleyeceği üçüncü bir kişi vasi olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş