Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir?
  • Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir?

  • Ekim 17, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Köpek Beslemek Tahliye Nedeni Midir?

Kiralarda yaşanan artışlar nedeniyle kira uyuşmazlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Ev sahipleri ise bu artışlar nedeniyle kiracılarını evden çıkarmak için geçerli tahliye sebebi aramaktadır. Bu tahliye nedenlerinden biri de evcil hayvan besleyen hayvan sahiplerini ilgilendirmektedir. Peki apartmanda köpek beslemek tahliye nedeni midir?

Bu soruyu kat mülkiyeti açısından değerlendirdiğimizde apartmanda kedi-köpek beslemek kanunen yasak olmayıp, kat maliklerinin de apartmanda evcil hayvan besleyen komşuyu evden çıkarma yetkisi yoktur. Ancak kira hukuku kapsamında incelediğimizde ev sahibi koşulları varsa evcil hayvan besleyen kiracısını tahliye edebilir.

Öncelikle kira sözleşmesini tanımını yapmak gerekirse; kira sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sürekli edimli bir sözleşmedir.Türk Borçlar Kanunun 299. Maddesinde kira sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir.

Kiracı, kiralananı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket etmek ve apartman dahilinde oturanlara karşı icap eden vazifeleri ifa ile yükümlü tutulmuş bulunmaktadır. Başka bir anlatımla, kiracı kiralananı kira sözleşmesinin özüne ve amacına uygun bir tarzda kullanmak yasal yükümlülüğü altındadır. Kiracı, kiralananı (tahsis amacına aykırı) bir maksat için kullanmaz. Kiracının bu yükümlülüklere uymaması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilir.

Kiracının kiralananda huzursuzluk çıkarması, komşuluk kurallarına uymaması, kiraya verene hakaret etmesi, komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarması, vs gibi durumlar akde aykırılık teşkil eden eylemler olarak sayılmıştır. Bir diğer akde aykırılık sebebi ise apartmanda köpek beslemek olarak kabul edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, kiralanan meskende etrafını rahatsız edebilecek ve onların hareket serbestlerini kısıtlayacak şekilde köpek beslenmesi olgusu, kira akdinin feshi için yeterli olduğunu belirtmiştir.

İşte akde muhalefet sebebine göre apartmanda komşuları rahatsız edecek şekilde evcil hayvan besleyen hayvan sahiplerine, ev sahipleri tarafından tahliye davası açılması mümkündür.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş