Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?
  • Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?

  • Ekim 4, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticisi Müteahhide Dava Açabilir Mi?

 Ülkemizde kentleşmenin ve nüfus artışının etkisiyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki literatürümüzde ”Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olarak adlandırılan halk arasında bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir sözleşmedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa malikin borcu kararlaştırılan bağımsız bölümlerin tapularını bedel olarak müteahhide devretmek, müteahhidin borcu da inşaatı sözleşme ve imar mevzuatı hükümlere uygun olarak tamamlayıp malike ait bağımsız bölümleri kendisine teslim etmektir. Ancak her zaman bu böyle olmaz bazı durumlarda müteahhit borcunu yerine getiremez. İşte bu gibi hallerde malikin hakları ne olacak sorusu karşımıza çıkmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın seçimlik haklar başlıklı 125. Maddesinde malikin, müteahhide karşı hukuki hakları sayılmıştır. Buna göre; ”Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme nedeniyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, ayrıca borcun ifasından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.”

Apartman ve sitelerde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Kat malikleri, müteahhide karşı haklarını kullanabilirken yönetici kat malikleri adına müteahhide dava açabilir mi sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Apartman yöneticisi verilen yetkiye dayanarak ancak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde verilen görevlerle sınırlı olarak ve bu Kanun uygulanmasından doğan alacaklar için dava açabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 35’de apartman yöneticisine verilen görevler arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince arsa sahiplerine verilen bölümlere ilişkin dava açma yönünde bir görev ve yetkisi yoktur. Dolayısıyla apartman yöneticisinin kat malikleri adına müteahhide karşı dava açması mümkün değildir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş