UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YARDIM EDEN KAVRAMI NASIL BELİRLENİR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YARDIM EDEN KAVRAMI NASIL BELİRLENİR?
  • UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YARDIM EDEN KAVRAMI NASIL BELİRLENİR?

  • Ekim 9, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Suça Yardım Eden; suç işleme kararını vermiş olan kişinin suçu işlemesine maddi veya manevi katkıda bulunan kişiye denir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında yardım eden TCK’nın 39. Maddesinde düzenlenmiştir.

TCK madde 39
Yardım etme
Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on beş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.
Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

Uyuşturucu uyarıcı madde suçunun satıcı ile alıcı arasında aracılık etme, uyuşturucu madde kullanan kişileri doğrudan satıcıya yönlendirme, telefonunu verme, randevu alma, gözcülük yapma, uyuşturucu taşınacak arabanın temin edilmesi, kiralanması, eylemleri uyuşturucu madde suçuna yardım etme kapsamında değerlendirilecektir.

Ayrıca ; Uyuşturucu maddenin kalitesinin kontrolü için bir kişiye götürülmesi halinde de bu kişinin eylemi  yardım etme olarak kabul edilir ya da uyuşturucu madde taşınmasında arabanın içine gizli bölme (zula) yapılmış olması halinde bu zulayı yapan kaporta ustasının eylemi de TCK md 39 yardım etme kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak burada bir püf nokta vardır; Uyuşturucu madde suçlarında yardım eden mi yoksa müşterek fail mi olduğunu belirlemenin tek yolu bir eylemin TCK md 39 yardım etme kapsamında kalıp kalmadığını tayin ederken kişinin uyuşturucu maddeye elinin bulaşıp bulaşmadığıdır. Eğer kişi suç konusu olan uyuşturucu maddeye elini sürmüyorsa TCK md 37’ye göre suçun faili değildir. Yalnızca yardım eden olarak değerlendirilir.

Örneğin; uyuşturucu maddeleri taşıma konusunda bir kişiyle anlaşıldı. Bu maddeleri arabaya yüklerken o kişi de yardım edip uyuşturucu maddeye elini bulaştırırsa artık burada fail sayılmaktadır; ancak uyuşturucu maddeye elini değmeyip yalnızca arabayı temin etmişse o zaman yardım eden olarak değerlendirilir.

Yine uyuşturucu maddeyi nakletmek için araba temin eden veya uyuşturucu maddenin yüklenmesi esnasında gözcülük yapan, banka hesapları açan, uyuşturucu maddeyi kontrol edenin kişinin eylemi TCK 39 yardım eden olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu madde nakledilirken yollarda yapılan güvenlik kontrolleri için öncü araç kullanılır. Öncü aracın bu eylemi de Ceza Genel Kurulu Kararına göre TCK 37 kapsamındadır.

Suçun faili ile suça yardım eden arasında uyuşturucu suçlarında ceza farkı çok büyüktür. Suça yardım eden kişinin alacağı ceza maksimum 20 yıl iken; suçun failinin alacağı ceza ise işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca uyuşturucu suçlarında temel cezanın belirlenmesinde uyuşturucu maddenin miktarı önemli bir kriterdir; ancak cezanın belirlenmesinde uyuşturucu maddesinin brüt tutarı değil içerdiği esrar miktarı dikkate alınmaktadır.

Uyuşturucu madde suçları, ülkemizde yaptırımları büyük olan infaz aşamasında ceza indirimlerine uğramayan tehlikeli suçlardan bir tanesidir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş