Uyuşturucu Kullanma Suçunda Tedavi Denetimli Serbestlik Tedbirinin İhlali

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Uyuşturucu Kullanma Suçunda Tedavi Denetimli Serbestlik Tedbirinin İhlali
  • Uyuşturucu Kullanma Suçunda Tedavi Denetimli Serbestlik Tedbirinin İhlali

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Tedavi Denetimli Serbestlik İhlali Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre, hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişinin denetimli serbestlik tedbiri süresi içinde tedaviye tabi tutulabilmesi mümkündür. Uygulamada genellikle tedbir kararı ile birlikte kişilerin tedaviye de tabi tutuldukları görülmektedir.

Tedavi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Nedir?

5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi süresi zarfında bir ilâ beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını ve gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasını öngören bir tedbirdir.

Tedavi Sırasında Tahlilde Uyuşturucu Madde Saptanırsa Ne Olur?
TCK’nın 191. Maddesinin 4. Fıkrasının a bendine göre kişinin erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi halinde, hakkında kamu davası açılması gerekmektedir.

Yine Denetimli serbestlik Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince de yükümlülüğünün bir yıl içerisinde iki defa ihlal edilmesi halinde yükümlülüğe uymamada ısrar etme şartının gerçekleştiği kabul edilecektir.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin, tedavi sırasında tahlillerinde uyuşturucu maddeye rastlanması en sık yapılan ihlallerden biridir. Ancak ihlalin “ısrar” ettiğinin kabul edilebilmesi ısrar etme şartının yerine gelmesi için yükümlülük ihlalinin birden fazla olması, ilk ihlalden sonra yükümlünün ihlalin sonuçları hakkında uyarılması gerekmektedir.

Israr Şartı Kovuşturma Şartıdır!

Israr şartının gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda mahkeme tarafından CMK’nın 223. Maddesinin 8. Fıkrasında 2.cümlesi gereğince bu şartın gerçekleşmesini beklemek üzere davanın durmasına ve denetimli serbestlik dosyasının infazına devam edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş