Apartmanda Mimari Proje Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Mimari Proje Nedir?
  • Apartmanda Mimari Proje Nedir?

  • Nisan 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Mimari Proje Nedir?

Mimari proje ya da onaylı proje, bir yapının teknik ve mimarisi hakkında bilgi veren projeye denir. Apartmanın mimari durumu mimari projede gösterilir. Apartman ve sitelerde mimari projeye aykırı yapı inşa edilmesi kat mülkiyeti hukukuna göre yasaktır.

Kat mülkiyeti kanunun 19. maddesinde kat maliklerine ana taşınmazın bakımına ve mimari durumu ile güzelliği ve sağlamlığını titizlikle koruma yükümlülüğü yüklenmiştir. Bu çerçevede kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu koruma yükümlülüğü altındadır. Buna göre kanun, mimari projeye aykırı bir yapıyı onaylamamaktadır. Ana taşınmazda mimari projeye aykırı yenilik, değişiklik ya da tadilat yapılamaz.

Mimari Proje Nerede Bulunur?

Kat mülkiyetinin kurulması sırasında tapu müdürlüğüne mimari proje sunulur. Mimari projenin aslı da imar müdürlüğündedir. Apartmanın mimari projesi, tapuda veya belediye olabilmektedir. Tapu müdürlüğünde bulunan mimari proje ile belediyede bulunan mimari proje arasında çelişki varsa belediyede bulunan mimari projeye itibar edilir. Mimari projeye aykırılık varsa her bir kat maliki mahkemeye başvurarak taşınmazın mimari projeye uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Mimari Proje Nasıl Değiştirilir?

Mimari durum ana taşınmazın yetkili merci tarafından onaylanan mimari projeye uygun durumudur. Kural olarak kat malikleri mimari projeye aykırı şekilde tesis kuramaz veya ortak yerlerin niteliğini değiştiremezler. Mimari projenin değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin onayı gerekmektedir. Oybirliği sağlanmadan hazırlanan tadilat projeleri geçerli değildir ve sırf belediye onayı da geçerli hale getirmez.

Mimari Projede Varsa Karar Alınması Gerekli Midir?

Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Kat mülkiyeti hukukuna göre esas olan mimari projededir. Mimari projede mevcut ise kat maliklerinin rızasına gerek olmadan dava açılarak yapılması mümkündür.
Bir örnek vermek gerekirse apartmanın mimari projesinde asansör var fakat apartmanın inşası sırasında asansör yapılmadığı anlaşılmışsa kat malikleri kararına gerek olmadan dava açılarak asansör yapılabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş