Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi?
  • Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi?

Türk Medeni Kanunu 339. maddesi gereğince evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun adını anne ve babası koyar. Buna göre, çocuklarına ad koymak ana ve babaya velayet hakkı kapsamında tanınmış, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir haktır.

Velayet altında bulunan kişilerle ilgili velayet sahibi ana ve babanın başvuruda bulunabileceği çocuklarına ad vermekte kanuna dayanan yetkileri vardır.
Bir kimsenin doğumunda o kişinin velisi, doğan kişiye yasalara aykırı olmamak kaydıyla dilediği adı vermekte serbesttir.

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullandıklarından dolayı çocuğun ismini değiştirmek için anne ve baba birlikte mahkemeye başvurmalıdır. Ancak evlilik birliği sona erdikten sonra velayeti kendisine tevdi edilen taraf haklı sebep bulunması halinde bu davayı açabilir.

İsim Değişikliği İçin Dava Açılması Zorunlu Mudur?

Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği 4721 sayılı kanunda belirtilmiştir. Buna göre; Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Mahkeme karar verirken isim tashihinin çocuğun menfaatlerine aykırı olup olmadığını resen gözetecektir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve tescil olunur. Adın haklı sebeple değiştirilmesine dair dava, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir. Nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan isim düzeltilmesi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş