Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?
  • Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?

  • Nisan 21, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?

Boşanmanın mali sonuçlarında biri de nafakadır. Türk Hukukunda boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir.Türk Medeni Kanunumuzun 175. Maddesine göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, geçimi için diğer taraftan, mali gücü oranında, süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Bu bağlamda, yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, boşanma hükmünün kesinleşmesi ve nafaka talep eden eşin, boşanmaya neden olan olaylarda, diğer eşe nazaran daha ağır kusurlu bulunmaması gerekir. Eşit kusur halinde, yoksulluk nafakasının diğer koşulları oluşmuş ise yoksulluk nafakası talep edilebilir. Boşanmaya neden olan olaylarda, tamamen veya daha fazla kusurlu olan eş, yoksulluk nafakası talep edemez.

Yoksulluk Nafakası Sonradan İstenebilir Mi?

Yoksulluk nafakası boşanma davası içinde ve onun devamı sırasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar istenebilir. Ancak yoksulluk nafakası boşanma davasında istenilmemişse daha sonra istenebilmektedir. Yoksulluk nafakasının mutlaka boşanma davası içinde istenmesi zorunlu değildir. Yoksulluk nafakası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da istenebilir.

Yoksulluk Nafakası Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Boşanma davası  kesinleşmesinden sonra her zaman yoksulluk nafakası talep etme hakkı yoktur. Boşanma davasından sonra istenecek yoksulluk nafakası süreye tabidir. Evliliğin boşanma sebebi ile sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Yoksulluk Nafakası Artırılabilir Mi?

Boşanma davası sırasında yoksulluk nafakasına hükmedilebilir veya boşanma davası kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası kararı verilebilmektedir. Ancak mahkeme tarafından hükmedilen bu nafaka ilerleyen yıllarda ekonomik ve sosyal koşullar neticesinde yetersiz kalabilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlardaki artışların sonucunda nafaka artırımı talep edilebilir.

Yoksulluk nafakasının artırımı için dava açılması zorunludur. Dava açılmadan yoksulluk nafakası artırımı yapılamaz.

Yoksulluk nafakasının miktarının değiştirilmesi için belirli bir sürenin geçmiş olması gerekmemektedir. Yoksulluk nafakası artırımı her zaman dava ile istenebilir. Ancak önemle belirtmeliyiz ki yoksulluk nafakanın arttırılması için tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında olağanüstü bir değişiklik olduğu durumlarda yoksulluk nafakası artırılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş