Soyadı Değiştirme Davası

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Soyadı Değiştirme Davası
  • Soyadı Değiştirme Davası

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Soyadı Değiştirme Davası

Bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsur olan soyadı, vazgeçilmez, devredilmez, feragat edilmez ve kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkıdır. Soyadı kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Soyadından memnun olmayan kişinin, soyadını değiştirmek istemesi onun en doğal hakkıdır.

Dava Açılması Zorunlu Mudur?
Soyadının hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği 4721 sayılı kanunda belirtilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre; kişi, haklı nedenlere dayanarak soyadının da değiştirilmesini hakimden isteyebilir.

Haklı nedenin ortaya çıkması için süre sınırlamasına gerek yoktur. Soyadı değişikliği yasal olarak mümkün olup, yasaya göre soyadının düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak ancak hakimden istenebilecektir. Yargıtay bir kararında kan davasından kaynaklanan husumetin soyadının değiştirilmesinde haklı neden olarak kabul etmiştir.

Görevli Mahkeme Neresidir?

Soyadı değiştirme davası, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 36.maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda yasal hasım Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Soyadının haklı sebeple değiştirilmesine ilişkin dava, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğinde olduğu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesine göre de, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Dava Açmadan Soyadı Değiştirme Mümkün Müdür?
Yazım Ve İmla Hatalarında Mahkeme Kararına Gerek Yoktur!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan tanımıştır. Bu uygulama 06/12/2022 tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsama girmeyen soyadı değişiklikleri için dava açılması şarttır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş