Tenkis Davası Nasıl Reddedilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tenkis Davası Nasıl Reddedilir?
  • Tenkis Davası Nasıl Reddedilir?

  • Kasım 25, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tenkis Davası Nasıl Reddedilir?

Tenkis davası, saklı paya sahip mirasçıların, söz konusu mirası bırakanın ölümü üzerine açtıkları davadır. Tenkis davası açabilmek için saklı paylı mirasçı olmak ve saklı payın miras bırakanca ihlal edilmiş olması gerekir. Türk Miras Hukukumuzda saklı paylı mirasçılar sınırlı olarak sayılmış bunlar; altsoy, anne-baba ve sağ kalan eştir. İşte saklı paylı mirasçıların saklı payın ihlal edildiğini düşündükleri durumlarda tenkis davasını açmaları gerekir.

Tenkis davasının dinlenebilmesi için öncelikli koşul; miras bırakanın ölüme bağlı veya sağlar arası bir kazandırma işlemi ile saklı pay sahiplerinin haklarını zedelemiş olmasıdır.

TMK’nın 565/1. Maddesine göre, ‘‘ Miras bırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden kanuni mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi bir süreye tabi olmaksızın tenkise tabidir.’’ Yasa hükmü böyle olmasına rağmen bazı özel hallerde tenkis hükümleri uygulanmayacaktır.

Minnet Borcunda Tenkis Uygulanmaz

Yargıtay’a göre anne ve babaya bakan hayırlı evlatta tenkis uygulanmaz. Saklı payları zedeleme kastı ile yapılmayan minnet duygusu ile yapılan kazandırmalar tenkise tabi değildir. Miras bırakanın kendisine hastalığında bakılması karşılığında gibi sebeplerden kaynaklanan minnet duygularıyla, ahlaki borcun yerine getirilmesi amacıyla yapılan kazandırmalar tenkise tabi olmayacaktır.

Yargıtay bir kararında bir kimsenin, kendisine otuz yıl bakan kişiye minnet duygusuyla ve karşı tarafın geçmiş emeğini gözeterek taşınmazını değerinden çok az bedelle vermiş olması tenkise imkan vermeyeceğini kabul etmiştir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş