Tenkis Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tenkis Davası Nedir?
  • Tenkis Davası Nedir?

  • Kasım 25, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tenkis Davası Nedir?

Saklı paya sahip mirasçıların, söz konusu mirası bırakanın ölümü üzerine açtıkları davadır. Tenkis davası açabilmek için saklı paylı mirasçı olmak ve saklı payın miras bırakanca ihlal edilmiş olması gerekir. Türk Miras Hukukumuzda saklı paylı mirasçılar sınırlı olarak sayılmış bunlar; altsoy, anne-baba ve sağ kalan eştir. İşte saklı paylı mirasçıların saklı payın ihlal edildiğini düşündükleri durumlarda tenkis davasını açmaları gerekir.

Tenkis talebinde bulunulmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekir; Miras bırakanın ölüme bağlı veya sağlar arası bir tasarrufla sınırını aşmış olması ve miras bırakanın tasarruf nisabını aşmasından dolayı mirasçının saklı pay hakkını alamamış olması gerekir. Tenkis davasının dinlenebilmesi için öncelikli koşul; miras bırakanın ölüme bağlı veya sağlar arası bir kazandırma işlemi ile saklı pay sahiplerinin haklarını zedelemiş olmasıdır.

Tenkise Tabi Kazandırmalar Nedir?
TMK’nın 565. Maddesinde düzenlenen tenkise tabi sağlar arası kazandırmalar

Aşağıdaki karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabidir:

1.Miras bırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlar arası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi,

2.Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,

3.Miras bırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden önceki bir yıl içinde adet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,

4.Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.

İlgili kanun maddesinin lafzından anlaşıldığı üzere, herhangi bir kazandırmanın tenkise tabi olabilmesi için, murisin saklı payı bertaraf kastı ile hareket ettiği açık olan bir kazandırma olması gerekmektedir

Tenkis Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Miras için açılan tenkis davasında zamanaşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir. TMK’nın 571. maddesine göre, Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş