Apartmanda Devre Mülk Kurulabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Devre Mülk Kurulabilir Mi?
  • Apartmanda Devre Mülk Kurulabilir Mi?

  • Temmuz 16, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Devre Mülk Kurulabilir Mi?

Apartman ve sitelerde devre mülk sistemi çok yaygınlaşmıştır. Özellikle tatil beldelerinde sıkça görülen devre mülk taşınmazın dönemler halinde birçok kişi tarafından kullanılmasını sağlamaktır. Devre mülkiyet, ayni bir hak olduğundan tapu senedi ile belirtilmesi gerek olup, ancak mesken niteliğinde taşınmazlar üzerinde kurulabilir.

Kat mülkiyeti, birden fazla bağımsız mülkiyet biriminin (daire, iş yeri, vb.) aynı yapı içinde bulunduğu ve bu birimlerin sahipleri arasında hak ve sorumlulukların düzenlendiği bir mülkiyet biçimidir. Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenen taşınmazın müşterek mülkiyet payına bağlı bir haktır.

Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 57. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘‘Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı’’ denilmektedir.

Devre Mülk Kurulması İzne Bağlı Mıdır?

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde devre mülk kurulması izne bağlı olup olmadığı konusunda öncelikle apartmanın yönetim planına bakılması gerekmektedir. Apartmanın adeta anayasası sayılan yönetim planı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinin birinci fıkrasına göre ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilmektedir. Devre mülk konusu da yönetim planında muafiyet tanınmışsa apartmanda devre mülk kurulabilecektir. Devre mülk konusunda yönetim planında bir hüküm bulunmadığı takdirde ise yasaya göre devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin iznine bağlı değildir.

Devre Mülk Sistemi, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk uyuşmazlıklarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş