Arsa Payı Nasıl Düzeltilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Arsa Payı Nasıl Düzeltilir?
  • Arsa Payı Nasıl Düzeltilir?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Arsa Payı Düzeltme Davası 

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor Bu sorunlardan biri de arsa payıdır. Günümüzde apartmanlarda arsa payları dağılımı arasında adaletsizlikler olduğu nedeniyle apartman sakinleri arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Peki bu durumu düzeltmek için ne yapılmalıdır?

Her bir bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı adını veriyoruz. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesinde; kat mülkiyeti veya kat irtifakının, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulacağı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değeri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde dava açılacağı hükme bağlanmıştır.

Kat mülkiyeti kanunumuza göre arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olması gereklidir. Bu gibi hallerde her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilecektir. Arsa payları, bağımsız bölümlerin değeri, konumu ve büyüklüğüne göre düzeltilir. Bu belirlemede arsa payı için esas alınacak kriter davanın açıldığı tarihteki arsa payı değeri olmayıp, yapının inşa edildiği tarihteki değerine göre arsa payı değeri belirlenir.

Bu davalar için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiş olup, her zaman açılabilir.
Ancak önemle belirtmeliyiz ki arsa paylarının düzeltme istemine ilişkin davalar anayapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti statüsünü koruduğu sürece açılabilmektedir. Deprem sonucu yıkılan binalarda arsa payı düzeltme istenemez.

Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. Maddesi hükmü gereğince, bu yasadan doğan uyuşmazlıklar değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğinden bu davalarda görevli mahkeme taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş