Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır?
  • Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır?

  • Şubat 11, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Riskli Binalara Karşı Ne Yapılmalıdır?

Ülkemiz deprem kuşağında, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından depremler sıklıkla görülmektedir. Kahramanmaraş’ta iki büyük depremin büyük yıkımlara neden olması yaşadıkları binaların sağlam olup olmadığı konusunda vatandaşları endişeye sokmuştur. Günümüzde birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de oturdukları binaların dayanıklığı konusudur. Binaların eski oluşu, bulunduğu yerin deprem bölgesinde bulunması, binanın yaşı ve statik durumu gibi birçok etmenler tehlike durumu arz etmektedir. Peki oturduğu binadan şüphe duyanlar ne yapmalıdır?

Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir?

Kat mülkiyeti Kanununun 23/2 fıkrası gereğince binanın projeye uygun olup olmadığı, depreme dayanıklılık testinin ve deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığının saptanması için her bir kat maliki binanın depreme dayanıklılığının tespiti amacıyla Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilir.

Binadaki Hasara Karşı Ne yapılmalı?

Binalarda deprem veya başka nedenlerle hasarlar meydana gelmektedir. Ancak bazı hasarların boyutuna göre binaların yıkımı yerine taşınmazın güçlendirilmesi yolu tercih edilmektedir. Bina güçlendirme çalışmaları; hasarı önlemek ve binayı depreme karşı hazırlamak için yapılan iyileştirmelerdir. Bu sayede bina depreme karşı korunaklı hale getirilmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre, kat malikleri, apartmanın bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Dış cephe ve diğer ortak alanlarda yapılan onarımlar için kat malikleri kurulu kararı gereklidir.

Acil onarım gerekliyse rıza aranmaz!

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 19/2. maddesine göre ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin, ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu hallerinde kat maliklerinin rızasına gerek yoktur.

Bu durumda öncelikle bu tadilatların binanın statik açıdan korunması için zorunlu olan tadilatlar mı olduğu yoksa sadece faydalı onarım mı olduğunun mahkemece tespit edilmesi gerekmektedir.  Bu durumda taşınmazın acilen onarılması veya güçlendirilmesinin zorunlu olduğu tespit edilmiş olması halinde güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmayacaktır.

Onarım Masraflarını Kim Öder?

Taşınmazın onarım masrafları Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinin d bendi uyarınca binanın korunması, onarımı ve bakımının yöneticinin görevleri arasındadır. Dolayısıyla yönetici, tüm kat maliklerinden Kat Mülkiyeti Kanunun 20/b maddesine göre arsa payları oranında tahsil edecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş