Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?
  • Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

  • Şubat 11, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Halk arasında Sabıka Kaydı olarak ifade edilen Adli Sicil Kaydı, kişi hakkında verilen ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin mahkeme kararlarının kaydedildiği sistemin adıdır. Ceza hükümleri önce adli sicil kaydına kaydedilir. Daha sonra bu bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması hallerinde adli sicil kaydından arşiv kaydına alınır.

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı yaşamımızın her alanında insanın önüne çıkan bir belge olması ve adli sicil ve arşiv kaydındaki bu bilgiler nedeniyle iş, sosyal yaşamda zorluklar yaşanması nedeniyle ilgili kişiler adli sicil kaydını sildirmeyi istemektedir.

Adli Sicil Yönetmeliğinin ”Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi” başlıklı 13. maddesinde ise; arşiv kayıtlarının ne zaman silineceği düzenlenmiştir.

Arşiv kayıtları;

*İlgilinin ölümü üzerine,

*Anayasa’nın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

*Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,

*Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

*Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

*Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,

*Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı, tamamen silinir. Birinci fıkrada belirtilen hâllerde silme işlemi, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulan komisyonca re’sen yapılmaktadır.

Adli Sicil Ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşlemi İçin Nereye Başvurulur?

Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nda değişiklik yapan, 6290 sayılı Kanun 11.04.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Arşiv kaydının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2/3. maddesi uyarınca, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

Hangi Kararlar Adli Sicil Kaydında Yer Almaz?

Her mahkeme kararı adli sicil kaydında yer almaz. Bazı mahkeme kararlarının adli sicile işlenmeyeceği Adli Sicil Yönetmeliğinde sınırlı olarak sayılmıştır. Adli sicil Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre; Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmeyecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş