Orman Yakma Suçunun Cezası

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Orman Yakma Suçunun Cezası
  • Orman Yakma Suçunun Cezası

  • Eylül 15, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Orman Yakma Suçunun Cezası Nedir?

Ülkemiz ormanlık alan sayısı bakımından zengin bir ülkedir. Tarım ve Orman Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye’de 1999 yıllında orman alan miktarı ülke yüzölçümünün %26,7’si iken, 2018 yılında bu oran %29’a yükselmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerini incelediğimizde binlerce orman yangınının gerçekleştiğini görmekteyiz. Son zamanlarda da ülkemizde Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz yangınları yaşanmıştır. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan yangınlar Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilmiştir.

Alanlarının fazlalığı nedeniyle orman yangınlarını tespit etmek oldukça zordur. Ülkemizde orman yangınlarının birçoğu faili meçhul olarak kayıtlara geçmektedir. Ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların cezai karşılıkları orman kanununda detaylı olarak düzenlenmiştir.

 Orman Kanuna Göre Neler Orman Sayılır?

Bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı 6831 sayılı Orman Kanununun 1. maddesinde genel olarak sayılmıştır. Buna göre ;tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.  Ancak sazlıklar step nebatlarıyla örtülü yerler, her çeşit dikenlikler, parklar, şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler, funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler, orman sayılmaz

 Orman Yakma Suçlarının Cezası Nedir?
 Taksirle Orman Yakma Suçu:

 Orman kanununda taksirle düzenlenen tek suçtur. Ülkemizde de çoğunlukla bu suç tipine rastlamaktayız. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangına taksirli olarak sebebiyet veren kişi iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak failin yangın söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilir.

Zararın belirlenmesine yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağar ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. Taksirle orman yakma suçunun yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.

Kasten Orman Yakma Suçu:

 Orman kanunundaki en ağır suçtur. Uygulamada genellikle işgal ve faydalanma amacıyla kasıtlı olarak orman yangınlarının çıkarıldığı görülmektedir. Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere  hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak orman yangını örgüt tarafından işlenmesi halindeyse müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu suçla ilgili görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Orman Suçlarının Yargılaması Nasıl Yapılır?

Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır. Adli tatilde de davalar devam etmektedir. Orman suçlarının önemi gereği başka suçlarla birlikte yargılaması yapılamaz. Bu suçlar ile ilgili keşif ve uzman bilirkişiye başvurulmaktadır.

Suçun sübutu ve yanan alanın niteliğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından suça konu yerde alanında uzman orman ve harita mühendisi bilirkişiler ile keşif yapılarak suça konu yerin orman olup olmadığının net olarak tespiti gerekmektedir.

Orman Suçlarının Affı Var Mıdır?
 Orman Suçlarının Affı Yoktur!

Ormanları yakan, tahrip eden, zarar veren kişinin affı olmaz. Hukukumuzda affı olmayan tek suç orman suçudur. Ülkemizde ormanlar anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Anayasa’nın 169. maddesince; ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş