Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadan İsim Değiştirilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadan İsim Değiştirilebilir Mi?
  • Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadan İsim Değiştirilebilir Mi?

  • Eylül 27, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmadan İsim Değiştirilebilir Mi?

Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği 4721 sayılı kanunda belirtilmiştir. Buna göre; Türk Medeni Kanunu 27. maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır.

İsim Değişikliği Talebi İçin Ameliyat Şart Değildir!

Anayasa Mahkemesi 27/1/2021 tarihli, 2018/34343 numaralı başvuruda; başvurucunun uzun yıllardır cinsel yönelimine uygun bir ismi benimsediği ve kullandığını resmî kayıtlarda yer alan ismi ile bilinen isminin farklı olması nedeniyle çalışma ve sosyal hayatında zorluklarla karşılaştığını belirtmiş, bu nedenle de isminin değiştirilmesini mahkemeden istemiştir. Mahkeme talebi reddederek başvurucunun kadın ismini kullanabilmesi için cinsiyet değişikliği davası açması gerektiğine karar vermiş, başvurucu ise kararın ayrımcılık yasağı ve özel hayata saygı hakkı ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, Trans bireyin isim değişikliği talebinin cinsiyet değiştirme ameliyatının yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesini özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna karar vermiştir.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadığı gerekçesiyle isim değişikliği talebi reddedilemez.

Anayasa Mahkemesinin 2018/34343 başvuru numaralı 27/1/2021 tarihli kararına göre; isim hakkının bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru haline gelen bir hak olduğu; isim değişikliği talebinin Medeni Kanun 40. maddesinde düzenlenen “cinsiyet değişikliği” şartları ile ilgisi olmadığı da belirtilmektedir.4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27. maddesi de isim değişikliği davasının açılabilmesi için sadece haklı nedenlere dayanılması gerekliliğini vurgulamakta ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olunmasını şart olarak öne sürmemektedir.

Yargıtay, hangi hâllerin haklı neden teşkil ettiğinin her davadaki özel koşullara göre mahkemece belirleneceğini ve bu belirleme yapılırken objektif şartlardan çok isim değiştirme talebinde bulunan kişinin mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan da dava açmak suretiyle isim değişikliği yapabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Anayasa Mahkemesi Karar Linki: https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/34343

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş