Evi Terk Eden Eş Kusurlu Mudur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler >  Evi Terk Eden Eş Kusurlu Mudur?
  •  Evi Terk Eden Eş Kusurlu Mudur?

  • Eylül 11, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi, terk edilene terk sebebiyle (TMK.md.164) boşanmayı isteme hakkı verirse de, terk olgusu tek başına Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesindeki boşanma sebebini oluşturmaz.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davasında terk dışında başka kusurlar da aranacaktır. Bu durumda iki farklı dava açmanız mümkündür. Ya terk nedeniyle boşanma davası  (TMK 164) ya da terk dışında başka kusurlar da eklenmek suretiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı (TMK 166/1) dava açabilirsiniz.

Terk sebebiyle boşanma davasını açıklayacak olursak 4721 sayılı TMK’nın 164. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Terk hukuki sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için öncelikli şart evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla eşini terk etmesi, haklı bir sebep olmadan 4 ay içerisinde ortak konuta dönmediği takdirde, çekilecek ihtara rağmen 2 ay içerisinde yine haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemiş olmasıdır. İşte bu durumda kusurlu olan eşe karşı terke dayalı boşanma davası açabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Terk Davası Açılmaz?
Evi terk eden ya da ortak konutu terk etmeye zorlayan eş terk davası açamaz!
Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre ortak konutu terk etmeye zorlayan eş terk sebebiyle boşanma davası açamaz.
Eşine şiddet uygulayarak evden kovan eş, terk nedeniyle boşanma davası açamaz!

‘‘Davacı erkek davalı kadına fiziksel şiddet uygulamış, bu sebeple ceza almış, kadın da evi terk etmek zorunda kalmıştır. O halde davacı eş, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş konumunda bulunduğundan , terk hukuki nedenine dayalı davasının reddine karar verilmesi gerekirken ,yazılı şekilde kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir’’ Yargıtay 2.HD E:2015/145545 K:2016/5851

Terk İhtarı

Terk nedeniyle boşanma davasında ihtar çok önemlidir. İhtar usule uygun değilse terk nedeniyle boşanma davası reddedilecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanuna göre ; terk nedeniyle boşanma davasında iki haklı ihtar yapılması gerekir. İhtar noter marifetiyle çekilebilir.

Terk İhtarında Olması Gerekenler:

-Terk İhtarının samimi olması eve dön iradesinin açıkça bulunması gerekir.

-Terk ihtarında gönderilen yol giderinin gidiş, geliş yol gideri ve uygun süre konaklama giderlerini karşılayacak miktarda bulunması gerekir.

-Terk ihtarının sonuç doğurabilmesi için davet edilen konutun birlikte seçilmiş olması gerekir. Yargıtay’a göre terk nedeniyle boşanma davasında davet edilen konut güvenli olmalıdır.

Terk sebebine dayanan boşanma davasının kabul edilmesi için, terkte haklı olmak da yetmez. Usulüne uygun ihtar tebliğine rağmen ortak konuta ve aile birliğine haklı bir sebeple dönmemenin de gerçekleşmiş olması gerekir.

Terke Dayalı Boşanma Davasında Geçmiş Olaylar İleri Sürülebilir Mi?
 Terk ihtarı gönderdikten sonra eski olaylar boşanma davasında ileri sürülemez.
Boşanma hukukunda ; Eşe eve dön diye ihtar çekilmesi  geçmişe bir sünger çekilmesi anlamı taşır.

 Yargıtay’a göre; terk ihtarı çektiğinin, terk ihtarı gönderen tarafın eşinin ihtar tarihinden önce varsa kusurlu eylemlerini affetmiş, en azından hoşgörüyle karşılamış sayılacağından, affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olayların taraflara kusur olarak izafe edilemeyecektir.

Terk nedeniyle ihtar gönderilmesi eski olayların affedildiği yeni bir sayfa açıldığı anlamına gelir. Bu nedenle terk davası açarken iki kere düşünmeniz gerekir. Çünkü geçmiş kusurlara dayanmak istiyorsanız terk davasını açmanız önerilmez. Çokça karıştırılan bir konu da evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile terk davasının birlikte açılamayacağıdır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş