Mirastan Nasıl Yoksun Olunur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Mirastan Nasıl Yoksun Olunur?
  • Mirastan Nasıl Yoksun Olunur?

  • Aralık 4, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Mirastan Nasıl Yoksun Olunur?

Türk miras hukukumuzda özel bir düzenleme olan mirastan yoksunluk kanunda sayılan sebeplerin varlığı halinde kendiliğinden sonuç doğurur. Ve normalde mirasçılık sıfatını kazanabilecek bir kimse mirastan mahrum kalır.

Mirastan yoksunluğun oluşması için failin bir ceza mahkemesince mahkum edilmesine gerek yoktur. Mirastan yoksunluk için önemli olan fiilin gerçekleşmesidir. Mirastan yoksunluk yasa gereği kendiliğinden hüküm ifade ettiği için buna yönelik bir dava açılmasına gerek olmasa da uygulamada tespit davası sıklıkla açılmaktadır.

Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir?

Mirastan yoksunluk sebepleri, Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiştir.

Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

*Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,

*Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,

*Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,

*Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar. Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affıyla ortadan kalkar.

Maddede sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde mirasçı veya vasiyet alacaklısı ehliyetinden yoksunluk söz konusu olur. Kişi başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden mirasçılık sıfatını kaybeder.

Mirastan Yoksunluk Altsoyu Etkiler Mi?

Mirastan yoksun olma kişiseldir ve yalnız yoksun olanı etkiler. Mirastan yoksun olanın altsoyu, miras bırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur. Eylem kime karşı yapılmışsa sadece o kişi nedeniyle mirasçılık kaybedilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş