Ecrimisil Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ecrimisil Davası Nedir?
  • Ecrimisil Davası Nedir?

  • Aralık 3, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ecrimisil Davası Nedir?

Bir kimsenin başkasına ait olduğunu bildiği taşınmazı; hukuki bir dayanağı olmadan kendi malı gibi kullanması ve dolayısıyla ekonomik yarar sağlamasının bir karşılığı olmalıdır. İşte biz buna hukukta ecrimisil diyoruz.

Günümüzde uygulamada haksız işgal tazminatı olarak kabul edilen ecrimisil Medeni kanun ve Borçlar kanununda açıkça söz edilmeyen ecrimisil deyimi, Eski hukuktan gelen bir alışkanlıkla uygulamada, haksız zilyedin ödemesi gereken kullanma (veya işgal) tazminatı anlamında kullanılmaktadır.

Ecrimisil, TMK’nin 995. Maddesine göre taşınmaz (veya taşınır) üzerinde zilyetliği bulunmayan malik tarafından, taşınmaza bir hakka dayanmadan veya malike karşı ileri sürülebilir bir hakka dayanmadan zilyet olan kimseye karşı yöneltilen bir talep ve dava türüdür.

Ecrimisilin, TMK 995. Maddesine göre değerlendirilmesi gerekir. TMK 995. Maddesine göre; İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

Ecrimisil diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, hak sahibinin kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminattır. Haksız işgal tazminatı olarak adlandırılan ecrimisile hükmedilmek için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar işgal eyleminde bulunan kişinin kötü niyetli olması ve bu işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramasıdır. Ecrimisil tazminatı alabilmek için hukukumuzda zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresi içerine tabi olup, bu beş yıllık süre dava tarihinden itibaren başlamaktadır.

Ecrimisil davaları, nerede açılacağı konusunda ise  malvarlığına ilişkin ecrimisil davaları için görevli mahkeme HMK 2. maddesine göre aksine bir düzenleme olmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Ecrimisil Davası, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk dallarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir Avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş