İftira Suçu Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İftira Suçu Nedir?
  • İftira Suçu Nedir?

  • Aralık 5, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İftira Suçu Nedir?

İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir. İftira, başka bir kişinin itibarını zedeleme, haksız isnatta bulunma veya bir suçlama ya da iddia ile ilişkili olarak başka bir kişiye zarar verme amacını taşıyan yanlış beyanlarla ilgili bir suç olup, en basit anlatımla haksız yere suçlanmak anlamına gelir.

İftira suçu, Türk Ceza Kanunun 267. Maddesinde özel olarak düzenlenmiş olup, yasaya göre iftira suçu: “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmiştir

İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir.

 İftira suçunun konusunu her türlü hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Fail, masum olduğunu bildiği bir kişiye suç isnat etmesi ilgili eylem tamamlanmış olmaktadır.

İftira yapısı itibariyle şekli bir suçtur. Belirli hareketlerin yapılması suçun işlenmesi için yeterlidir. İftira suçunun tamamlanma anı hukuka aykırı isnat edilen fiilin kamu makamlarına bildirimi ve bu makamların öğrenmesiyle tamamlanır.  İftira suçunun oluşumu için iftira atanın özel bir kast ile hareket etmesi gerekir.

Fail, mağdurun bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz kalmasını veya mağdur hakkında idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil isnat etmelidir. İftira suçu, şikayete tabi suçlardan olmayıp, resen soruşturma ve kovuşturması yapılır. İftira suçu sebebiyle yargılama yapmakla görevli yargı organı Asliye Ceza Mahkemesidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş