Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır?
  • Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır?

  • Ekim 24, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Bankadaki Miras Kalan Para Nasıl Çekilir?
Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan hakları, malları ve borçlarına tereke adı verilir. Terekedeki haklardan biri de bankadaki paradır. Mirasçılar, banka nezdinde bulunan murise ait paraları miras payları oranında isteyebilir.
 Bankaya Başvuru Nasıl Yapılır?

Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre murise ait hesaptaki paranın misli eşya olması sebebiyle her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı bankadan talep edilebileceği yönünde ise de, TMK’ nun 599. maddesi uyarınca miras, murisin ölümü ile mirasçılara geçer. TMK’ nun 640 maddesinde ”birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme ve kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.” hükmü yer almıştır. TMK’ nun 701/2. maddesinde ise ”el birliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.” denilmektedir. Bu hükümlere göre miras ortaklığı mirasın tümü üzerinde söz konusu olduğundan, tereke payları ayrılmaksızın ortaklığa dahil olan mirasçılara aittir.

Tereke üzerinde ortaklık devam ettiği sürece mirasçıların somut ve bağımsız payları mevcut değildir!
Bu durumda, tüm mirasçıların birlikte bankaya müracaat ederek ödeme isteminde bulunmaları veya hazır olmayanların usulüne uygun şekilde vekaletname ibraz etmeleri; ya da miras ortaklığına temsilci atanması ya da TMK’ nun 644. maddesi uyarınca iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi gerekir.

Yukarıda açıklandığı üzere tüm mirasçıların mirasçılık belgeleri ile bankaya başvurması gerekmektedir. Mirasçıların bir arada hareket etmesi mümkün değilse, banka hesabındaki para üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açması gerekir. Önemle belirtmek isteriz ki bankada işlem yaptırmadan önce mutlaka veraset intikal ilişiği kesilmelidir. Aksi halde banka ödeme yapmayacaktır. Ölen kişinin son ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesinde veraset intikal ilişiği kesilip, veraset vergisi ödendikten sonra bankaya başvurup miras payınıza düşen parayı alabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş