Komşu Problemleri Nasıl Çözülür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Komşu Problemleri Nasıl Çözülür?
  • Komşu Problemleri Nasıl Çözülür?

  • Mayıs 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Komşu Problemleri Nasıl Çözülür?

Toplu halde yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Toplu yaşamın en büyük örnekleri apartman ve sitelerdir. Apartman ve sitelerde huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için kurallara uymak ister kat maliki ister kiracı olsun herkesin görevidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde  komşuluk ilişkileri, ortak yerlerden kaynaklanan sorunlar gibi pek çok problemler meydana gelmektedir. Peki bu problemler nasıl çözülür?

Apartman ve site yaşamında kuralları düzenleyen kanun Kat mülkiyeti kanunudur. Apartman ve sitelerle ilgili hukuki problemlerin çözümünde Kat mülkiyeti kanunu uygulanır. Kat mülkiyeti kanunu apartman ve site sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükunet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır.Yasada kat maliklerini, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, yükümlü tutmakta aksi halde davranan kat malikini dava etme hakkı tanımıştır.

Mahkeme Dışında Bir Çözüm Yolu Var Mıdır?

Apartman ve siteden kaynaklanan sorunların çözümü için dava açılması şartır. Dava yolu dışında bir çözüm yolu yoktur. Bazen komşuluk hukuku ilişkilerin iyi tutulması açısından bağımsız bölüm sahipleri noter aracılığıyla ihtarname gönderme yoluna başvurabiliyor. Sorunun dava açmadan çözüleceğinin umulması durumlarında ihtar bir çözüm olabilir. Ancak önemle belirtmeliz ki ihtarname her zaman bir çözüm sağlamaz. İhtarnamenin işe yaramadığı durumlarda dava yolu tek çaredir.

İhtarname, bir dava şartı olmadığı gibi zorunlu da değildir. İhtarname göndermeden de direk davanızı açabilirsiniz.
Mahkemeye Kim Başvurabilir?

Kat Mülkiyeti Kanununda mahkeme başvuru hakkı hakimin müdahalesi alt başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş