Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir?
  • Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir?

  • Mayıs 25, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Komşu Davaları Ne Zaman Açılabilir?

Toplu yaşam sürdürülen site ve apartmanlarda komşuluk hukukundan kaynaklı pek çok ihtilaflar yaşanmakta bunlar gürültü, ortak alan işgali, su sızıntısı vs gibi değişik birçok sebeplerle olabilmektedir. Bu sorunların çözümü noktasında Kat mülkiyeti kanunu devreye giriyor. Apartman ve site hayatında kuralları düzenleyen kanun Kat mülkiyeti kanunudur. Apartman ve sitelerle ilgili hukuki problemlerin çözümünde Kat mülkiyeti kanunu uygulanır. Kat mülkiyeti kanunu apartman ve site sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükunet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. madde hükümlerine göre; kat malikleri ve komşular birbirlerini rahatsız etmemekle yükümlü iseler de, bu rahatsız edici durumların örf ve âdete göre hoş görülebilecek dereceyi aşmaması gerekir. Bağımsız bölümde oturanlar, diğer kat maliklerine rahatsızlık vermemeye özen göstermeli, varsa gereken önlemleri almalıdır.

Yasada kat maliklerini, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, yükümlü tutmakta aksi halde davranan kat malikini dava etme hakkı tanımıştır.

Kat maliklerinden her biri yasanın bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlü olup buna aykırı eylemde bulunan kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri dava açmak ve yapılan değişikliklerin eski hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kat mülkiyeti hukukuna aykırılık oluşturan eylemlere uzun süre sessiz kalınmış olması o işe rıza gösterildiği anlamına gelmez. Komşuluk hukukundan kaynaklı eylemlere karşı her zaman dava açılabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş