Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir?
  • Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir?

  • Mayıs 26, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Gürültü Nasıl Önlenir?

Apartmandaki büyük sorunlardan birisi de gürültü yapan komşulardır. Gürültü kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte belli seviyelerin üzerine çıkan ses ve gürültünün, rahatsızlık verici olduğu kabul edilmektedir. Gürültünün insan sağlığını pek çok yönüyle olumsuz etkilediği araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

Gürültünün, ana taşınmazdaki diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız edecek boyutlarda olduğu durumlarda gürültüyü önleme davası açılabilir.

Gürültünün önlenmesi davası Kat mülkiyeti kanundan kaynaklanan davalardan biridir. Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi hükmüne göre, kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek ve birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Apartmanda kat maliki ve kiracıların, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerinden tahammül sınırlarını aşmayan gürültüye karşılıklı olarak katlanmaları gerekir. Ancak öncelikle gürültünün tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı ve gürültünün makul düzeyde olup olmadığının belirlenmesi gerekir.

Bu nedenle gürültü konusunun objektif bir kıstas ve ölçü boyutlarında değerlendirilip nitelendirilmesi gerekir. Bu yüzden de gürültünün önlenmesi davalarında uzman bir bilirkişi aracılığı ile ölçümleme yapılarak sesin tahammül edilebilir seviyede olup olmadığı belirlenmektedir.

Bilirkişi raporunda ses düzeyinin sınır değerleri aştığı tespit edilirse gürültünün hâkim müdahalesi ile önlenmesine karar verilir.

Gürültünün Önlenmesi Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının Ek-1. maddesine göre, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemelerinde çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Gürültünün önlenmesi Kat Mülkiyeti Yasası’nın uygulamasından kaynaklanması sebebiyle görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş