Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?
  • Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

  • Aralık 17, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Bir kimseyi sırf rahatsız etmek amacıyla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması eylemlerinin ısrarla yapılması halinde, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturmaktadır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, Türk Ceza Kanunumuzun 123. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlıklı 123. maddesinde yer alan, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Şeklindeki düzenlemede kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin psikoloji ve ruhsal bakımdan rahatsız edilmemesi yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için, kanun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla, hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere ısrarlı gürültü eylemi neticesinde suçun maddî unsuru olan ‘sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması’ özel kastı aranmaktadır. Yargıtay uygulamasına göre de ısrarlı telefon edilmesi, gürültü yapılması eylemlerinin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilmektedir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili yargılamalar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş